Hotarari

Arhiva Hotarari

Hotarari 2012

Hotarari 2013-2015

Hotarari 2016-2018

Hotărâri 2019 – 2021

Hotărâri 2022

Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2022

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2022, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordinate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2022 privind implementarea proiectului „REALIZARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Hotărârea nr. 7 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2022

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2022 privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2022 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 13 din 31 martie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2022

Hotărârea nr. 14 din 31 martie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Solca, pentru semestrul al II – lea al anului școlar 2021 – 2022

Hotărârea nr. 15 din 28 aprilie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2022

Hotărârea nr. 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local pe anul 2021

Hotărârea nr. 17 din 28 aprilie 2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 5,1%

Hotărârea nr. 18 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unei cantități de masă lemnoasă din Pădurea orășenească Solca

Hotărârea nr. 19 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ aobiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN TERITORIUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BAZINUL SOLCA BUCOVINA (COMUNA ARBORE, COMUNA IASLOVĂȚ, COMUNA VOLOVĂȚ, COMUNA BURLA, ORAȘ MILIȘĂUȚI ȘI ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA)” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

Hotărârea nr. 20 din 28 aprilie 2022 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” din cadrul proiectului integrat:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcții și carburanți

Hotărârea nr. 21 din 28 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 22 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 23 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului „DOTAREA CU SISTEM DE MONITORIZARE PENTRU SIGURANȚA SPAȚIULUI PUBLIC ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 24 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 25 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului „ELABORARE DE PLANIFICARE URBANA IN FORMAT DIGITAL PENTRU ORAȘ SOLCA, JUDEȚ SUCEAVA – PUG SOLCA”

Hotărârea nr. 26 din 23 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN ORAȘUL  SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 27 din 23 mai 2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN ORAȘUL  SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 28 din 30 mai 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2022

Hotărârea nr. 29 din 30 mai 2022 privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Orașul Solca și Comuna Todirești, pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor aniversare ,,Moștenirea mușatină – credință, cultură, istorie”, prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii ”Sf. Gheorghe” a Mănăstirii ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, 500 de ani de la sfințirea Bisericii Părhăuți și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca

Hotărârea nr. 30 din 30 mai 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 31 din 30 mai 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 32 din 23 iunie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2022

Hotărârea nr. 33 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Solca”

Hotărârea nr. 34 din 23 iunie 2022 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Solca Preacucernicului Părinte prof. Nicolai Buga

Hotărârea nr. 35 din 23 iunie 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 36 din 7 iulie 2022 privind corectarea erorii materiale de la art. 1, lit. b) din anexa nr. 2 la HCL Solca nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul „MODERNIZARE GRĂDINIŢA „MUGURI DE BRAD” SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA” – COD SMIS 118623, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 37 din 7 iulie 2022 privind corectarea erorii materiale de la art. 1, lit. b) din anexa nr. 2 la HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA” – COD SMIS 115406, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 38 din 28 iulie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2022

Hotărârea nr. 39 din 28 iulie 2022 privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT Orașul Solca, Județul Suceava, Actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava

Hotărârea nr. 40 din 28 iulie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2022

Hotărârea nr. 41 din 28 iulie 2022 privind implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Solca, județul Suceava”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, din anul 2022

Hotărârea nr. 42 din 28 iulie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 43 din 31 august 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2022

Hotărârea nr. 44 din 31 august 2022 privind vânzarea, fără licitație publică, a unui lot de teren în suprafață de 300 mp, înscris în CF nr. 33495 Solca, proprietate private a orașului Solca, situat pe strada Tomșa Vodă, nr. 56 C, județul Suceava, către dna Bahan Silvia, proprietara construcției de pe acest teren

Hotărârea nr. 45 din 31 august 2022 privind rectificarea bugetului local și aprobarea bugetului activităților  finanțate din venituri proprii, al orașului Solca, pe anul 2022

Hotărârea nr. 46 din 29 septembrie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2022

Hotărârea nr. 47 din 29 septembrie 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 48 din 29 septembrie 2022 privind desemnarea a trei reprezentanţi  din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca

Hotărârea nr. 49 din 29 septembrie 2022 privind validarea Dispozițiilor primarului orașului Solca nr. 164 din 14 septembrie 2022 și nr. 176 din 26 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2022

Hotărârea nr. 50 din 29 septembrie 2022 privind darea în folosință gratuită către Parohia Solca a unui imobil în suprafață totală de 6100 mp, înscris în CF nr. 37921 Solca, situat pe strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul Suceava, în vederea amenajării unui ansamblu bisericesc al Parohiei Solca

Hotărârea nr. 51 din 10 octombrie 2022 privind aprobarea participării UAT Solca în cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență” a Proiectului ”REABILITAREA ENERGETICĂ  A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 52 din 10 octombrie 2022 privind aprobarea participării UAT Solca în cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență” a Proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOCURI DE LOCUINȚE, DIN ORASUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 53 din 27 octombrie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2022

Hotărârea nr. 54 din 27 octombrie 2022 privind atribuirea denumirii străzilor din orașul Solca, Județul Suceava

Hotărârea nr. 55 din 27 octombrie 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 56 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 30 septembrie 2022

Hotărârea nr. 57 din 27 octombrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 58 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumul  lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Solca, pentru anul școlar 2022 – 2023

Hotărârea nr. 59 din 27 octombrie 2022 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 60 din 22 noiembrie 2022 de aprobare a depunerii proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 61 din 29 noiembrie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2022

Hotărârea nr. 62 din 29 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 63 din 19 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 64 din 28 decembrie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2023

Hotărârea nr. 65 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în orașul Solca, pentru anul 2023

Hotărârea nr. 66 din 28 decembrie 2022 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 51 m.p., înscris în CF nr. 30684 Solca, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Tomșa Vodă, orașul Solca, judeţul Suceava, către dna Chirilă Mariana, deținătoarea construcției de pe acest teren

Hotărârea nr. 67 din 28 decembrie 2022 privind valorificarea unei cantități de masa lemnoasă din Pădurea orășenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziția Primăriei orașului Solca

Hotărârea nr. 68 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Solca, județul Suceava, pentru anul școlar 2023 – 2024

Hotărârea nr. 69 din 28 decembrie 2022 privind modificarea și completarea art. 3 din HCL Solca nr. 60 din 22 noiembrie 2022 de aprobare a depunerii Proiectului  „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 70 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 71 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea participării orașului Solca, ca membru fondator pentru constituirea ”ASOCIAȚIEI DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE SUCEVIȚA-PUTNA”

Hotărârea nr. 72 din 28 decembrie 2022 privind validarea Dispoziției primarului orașului Solca nr. 242 din 21 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 73 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data de 28 decembrie 2022

Hotărârea nr. 74 din 28 decembrie 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 75 din 28 decembrie 2022 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” din cadrul proiectului integrat:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare