Hotarari

Arhiva Hotarari

Hotarari 2012

Hotarari 2013-2015

Hotarari 2016-2018

Hotărâri 2019 – 2021

Hotărâri 2022

Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2022

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2022, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordinate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2022 privind implementarea proiectului „REALIZARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Hotărârea nr. 7 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2022

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2022 privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2022 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 13 din 31 martie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2022

Hotărârea nr. 14 din 31 martie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Solca, pentru semestrul al II – lea al anului școlar 2021 – 2022

Hotărârea nr. 15 din 28 aprilie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2022

Hotărârea nr. 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local pe anul 2021

Hotărârea nr. 17 din 28 aprilie 2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 5,1%

Hotărârea nr. 18 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unei cantități de masă lemnoasă din Pădurea orășenească Solca

Hotărârea nr. 19 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ aobiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN TERITORIUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BAZINUL SOLCA BUCOVINA (COMUNA ARBORE, COMUNA IASLOVĂȚ, COMUNA VOLOVĂȚ, COMUNA BURLA, ORAȘ MILIȘĂUȚI ȘI ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA)” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

Hotărârea nr. 20 din 28 aprilie 2022 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” din cadrul proiectului integrat:REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcții și carburanți

Hotărârea nr. 21 din 28 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Hotărârea nr. 22 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 23 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului „DOTAREA CU SISTEM DE MONITORIZARE PENTRU SIGURANȚA SPAȚIULUI PUBLIC ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 24 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului ”REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 25 din 16 mai 2022 de aprobare a depunerii proiectului „ELABORARE DE PLANIFICARE URBANA IN FORMAT DIGITAL PENTRU ORAȘ SOLCA, JUDEȚ SUCEAVA – PUG SOLCA”

Hotărârea nr. 26 din 23 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN ORAȘUL  SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 27 din 23 mai 2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN ORAȘUL  SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Hotărârea nr. 28 din 30 mai 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2022

Hotărârea nr. 29 din 30 mai 2022 privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Orașul Solca și Comuna Todirești, pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor aniversare ,,Moștenirea mușatină – credință, cultură, istorie”, prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii ”Sf. Gheorghe” a Mănăstirii ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, 500 de ani de la sfințirea Bisericii Părhăuți și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca

Hotărârea nr. 30 din 30 mai 2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 31 din 30 mai 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022