Hotarari 2013-2015

Hotărâri adoptate în 2013

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2013 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii decembrie 2012

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 4 din 28 februarie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 5 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii ianuarie 2013

Hotărârea nr. 7 din 28 februarie 2013 pentru modificarea Anexei nr.1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2013 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 12 din 15 martie 2013 privind stabilirea pretului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 13 din 29 martie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 2013

Hotărârea nr. 14 din 29 martie 2013 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2012

Hotărârea nr. 15 din 29 martie 2013 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 16 din 29 martie 2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca

Hotărârea nr. 17 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1676 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E. Torouţiu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 18 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 2300 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 19 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 2410 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja, oraşul Solca

Hotărârea nr. 20 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 187 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

Hotărârea nr. 21 din 29 martie 2013 privind retragerea, în cazul unor beneficiari ai Legii nr. 15/2003 a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

Hotărârea nr. 22 din 29 martie 2013 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 23 din 29 martie 2013 pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca” ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 24 din 30 aprilie 2013 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de păşune din domeniul privat al oraşului Solca şi modul de organizare a păşunatului

Hotărârea nr. 25 din 30 aprilie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACET SA Suceava

Hotărârea nr. 26 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 2013

Hotărârea nr. 27 din 23 mai 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 28 din 31 mai 2013 privind desfiinţarea posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei oraşului Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 29 din 31 mai 2013 privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a „Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv  şi a Statutului AJAC Suceava.

Hotărârea nr. 30 din 31 mai 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii aprilie 2013

Hotărârea nr. 31 din 12 iunie 2013 privind stabilirea activităţilor care urmează a fi prestate de contravenienţii obligaţi la muncă în folosul comunităţii pe raza oraşului Solca

Hotărârea nr. 32 din 12 iunie 2013 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Apachiţei Elena din oraşul Solca, str. Avram Iancu, nr. 7A, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 33 din 12 iunie 2013 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nului Şulschi George din oraşul Solca, str. Avram Iancu, nr. 9, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 34 din 12 iunie 2013 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 35 din 28 iunie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii mai 2013

Hotărârea nr. 36 din 28 iunie 2013privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 37 din 28 iunie 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare şi modernizare str. Cloşca în oraşul Solca, judeţul Suceava”

Hotărârea nr. 38 din 11 iulie 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 39 din 24 iulie 2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului „Reabilitare reţea canalizare şi staţie de epurare în oraşul Solca, judeţul Suceava” şi stabilirea străzilor ce fac obiectul investiţiei

Hotărârea nr. 40 din 24 iulie 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 41 din 31 iulie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1200 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Splaiul Independenţei, oraşul Solca

Hotărârea nr. 42 din 31 iulie 2013 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 43 din 8 august 2013 privind alocarea unor sume de la bugetul local al oraşului Solca pentru plata transportului unui grup de elevi şi însoţitori ai acestora de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, în tabăra Năvodari, perioada 9 – 15 august 2013

Hotărârea nr. 44 din 8 august 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 45 din din 8 august 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii iunie 2013

Hotărârea nr. 46 din 8 august 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 47 din 19 august 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 48 din 20 august 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 49 din 30 august 2013 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 50 din 11 septembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 51 din 30 septembrie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1098 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Primăverii

Hotărârea nr. 52 din 7 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 53 din 7 octombrie 2013 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

Hotărârea nr. 54 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii septembrie 2013

Hotărârea nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 56 din 22 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 57 din 29 noiembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii octombrie 2013

Hotărârea nr. 58 din 29 noiembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii noiembrie 2013

Hotărârea nr. 59 din 29 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 60 din 11 decembrie 2013 privind acordarea bursei de performanţă unor elevi de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

Hotărârea nr. 61 din 11 decembrie 2013 privind rectificaea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 62 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 63 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii decembrie 2013

Hotărârea nr. 64 din 30 decembrie 2013 privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJACS Suceava, şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a ,,Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

Hotărârea nr. 65 din 30 decembrie 2013 pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 66 din 30 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 67 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca în perioada 2013 – 2023

Hotărâri adoptate în 2014

HCL nr. 1 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2014 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă  din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 4 din 27 februarie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii ianuarie 2014

HCL nr. 5 din 27 februarie 2014 privind tercerea în domeniul public al oraşului Solca a imobilului „Şcoala cu clasele 0 -IV din cadrul Liceului Tehnologic Tomşa Vodă Solca”

HCL nr. 6 din 27 februarie 2014 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la HCL Solca nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 7 din 27 februarie 2014 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 8 din 17 martie 2014 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la HCL Solca nr. 31 din 30.08.1999

HCL nr. 9 din 17 martie 2014 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2014, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi agrilei de calcul a contribuţiei de întreţinere

HCL nr. 10 din 31 martie 2014 privind aprobarea încheieriii contului de execuţie al bugetului local all oraşului Solca, pentru anul 2013

HCL nr. 11 din 31 martie 2014 privind închirierea prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de păşune din domeniul privat al oraşului Solca

HCL nr. 12 din 31 martie 2014 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca

HCL nr. 13 din 31 martie 2014  privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E Torouţiu

HCL nr. 14 din 31 martie 2014 privind aprobarea valorificării unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească solca, pentru nevoi proprii la Dispoziţia Primăriei oraşului solca

HCL nr. 15 din 31 martie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 2014

HCL nr. 16 din 31 martie 2014 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi al unităţilor subordonate Consiliului Local, aprobat prin HCL Solca nr. 42/2013

HCL nr. 17 din 31 martie 2014 privind valorificarea unei cantirăţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 18 din 31 martie 2014 privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 19 din 24 aprilie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 20 din 30 aprilie 2014 privind retragerea, în cazul unor beneficiari ai legii nr. 15/2003, a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

HCL nr. 21 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 2014

HCL nr. 22 din 30 mai 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pantru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii aprilie 2014

HCL nr. 23 din 30 mai 2014 privind apribarea unei cereri depuse la legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 24 din 30 mai 2014 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca în vederea premierii unui elev de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, legitimat la CSM Suceava, pentru rezultate sportive deosebite

HCL nr. 25 din 30 iunie 2014 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren, în suprafaţă de 1560 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja

HCL nr. 26 din 30 iunie 2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului C2, situat pe strada Republicii, nr. 14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 27 din 30 iunie 2014 privind stabilirea preţului de pornire, în vederea valorificării prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 28 din 30 iunie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii mai 2014

HCL nr. 29 din 30 iunie 2014 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, proprietate personală, republicaă, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 30 din 30 iunie 2014 privind modalitatea de finanţare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 31 din 31 iulie 2014  privind atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două apartamente, din imobilul C2, situat pe strada Republicii, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Staţiei de Ambulanţă Solca

HCL nr. 32 din 31 iulie 2014 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consilului Local al oraşului Solca, aprobate prin HCL Solca nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 33 din 31 iulie 2014 privind aprobarea participării oraşului Solca la Concursul „Floare de Bucovina” organizat între unităţile administrative teritoriale din judeţul Suceava

HCL nr. 34 din 31 iulie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 35 din 31 iulie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii iunie 2014

HCL nr. 36 din 22 august 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 37 din 29 august 2014 privind stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în domeniul gospodăririi oraşului, a faptelor care constituie contravenţie în acest domeniu şi a sancţiunilor ce se aplică

HCL nr. 38 din 30 septembrie 2014 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 39 din 30 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, penru anul 2014

HCL nr. 40 din 9 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 41 din 9 octombrie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 42 din 31 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 43 dinj 31 octombrie 2014 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 44 din 31 octombrie 2014 privind trecerea unor suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Solca, din administrarea Centrului de Plasament „Mihail şi Gabvril” Solca în administrarea Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 45 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii septembrie 2014

HCL nr. 46 din 28 noiembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

HCL nr. 47 din 28 noiembrie 2014 privind acordarea bursei de performanţă unor elevi de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

HCL nr. 48 din 28 noiembrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii octombrie 2014

HCL nr. 49 din 11 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2014

HCL nr. 50 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembraee a unui imobil înscris în CF nr. 32662 UAT Solca, situat în intravilan, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 51 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, pentru anul 2015

HCL nr. 52 din 30 decembrie 2014 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitrate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 42/2013 şi modificat prin HCL nr. 16/2014

HCL nr. 53 din 30 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, în oraşul Solca

HCL nr. 54 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza oraşului Solca

HCL nr. 55 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul „Tomşa Vodă”, aferente lunii noiembrie 2014

Hotărâri adoptate în 2015

HCL nr. 1 din 8 ianuarie 2015 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2014, a deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL nr. 2 din 30 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi fuincţionare a aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca

HCL nr. 3 din 30 ianuarie 2015 privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 4 din 30 ianuarie 2015 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii decembrie 2014

HCL nr. 5 din din 12 februarie 2015 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

HCL nr. 6 din 12 februarie 2015 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngirjite în această instituţie

HCl nr. 7 din 12 februarie 2015 privind aprobarea primirii de noi membrii în AJACS Suceava, retragerea unor membrii din AJACS Suceava, modificarea Statutului AJACS Suceava, conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a  AJACS Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a statutului ale AJACS Suceava

HCL nr. 8 din 23 februarie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin CNI SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilopr în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere aşezământ cultural din oraşul Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 9 din 27 februarie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii ianuarie 2015

HCL nr. 10 din 31 martie 2015 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 11 din 31 martie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 2015

HCL nr. 12 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului anula de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2015

HCL nr. 13 din 31 martie 2015 privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare reţele de canalizare şi staţie de epurare, în oraşul Solca, judeţul Suceava, conform cerinţelor POS Mediu

HCL nr. 14 din 31 martie 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Timinger Gheorghe din oraşul solca, strada Cuza Vodă, nr. 17A, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu

HCL nr. 15 din 31 martie 2015 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

HCL nr. 16 din 27 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 17 din 27 aprilie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 2015

HCL nr. 18 din 8 mai 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele de canalizare şi staţie de epurare, oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 19 din 8 mai 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţării menţionată în devizul general al proiectului „Reabilitare reţele de canalizare şi staţie de epurare, oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 20 din 8 mai 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitare reţele canalizare şi staţie de epurare, oraş Solca, judeţul Suceava a terenului pentru construcţia/extinderea reabilitarea noilor investiţii  aferente acestuia

HCL nr. 21 din 8 mai 2015 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru Proiectul „Reabilitare reţele de canalizare şi staţie de epurare, oraş Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 22 din 22 mai 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” a terenurilor necesare construirii platformelor de colectare a deşeurilor, pe raza oraşului Solca

HCL nr. 23 din 22 mai 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 24 din 29 mai 2015 privind încheierea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014

HCL nr. 25 din 29 mai 2015 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 26 din 29 mai 2015 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, proprietate personală

HCL nr. 27 din 29 mai 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii aprilie 2015

HCL nr. 28 din 17 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico.economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare pe strada Tomşa Vodă, în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 29 din 17 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări tehnico-edilitare în zona blocurilor din oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 30 din 17 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea apă în oraşul Solca, judeţul Suceava”

HCL nr. 31 din 30 iunie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii mai 2015

HCL nr. 32 din 30 iunie 2015 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 33 din 24 iulie 2015 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul oraşului Solca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)

HCL nr. 34 din 31 iulie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 35 din 31 iulie  2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii iunie 2015

HCL nr. 36 din 31 iulie 2015 privind modificarea art. 5 din HCL Solca nr. 32/30.06.2015 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 37 din 14 august 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 38 din 31 august 2015 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 536 mp proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

HCL nr. 39 din 31 august 2015 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 412 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

HCL nr. 40 din 31 august 2015 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Solca Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Apostoli petru şi Pavel” Solca

HCL nr. 41 din 31 august 2015 privind alocarea sumei din bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia romano-catolică „Coborârea Duhului Sfânt” Soloneţul Nou, com. Cacica pentru Biserica romano-catolică „Sfântul Mihail” din oraşul Solca

HCL nr. 42 din 31 august 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2015

HCL nr. 43 din 30 septembrie 2015 privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL Nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 44 din 30 august 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a puncţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pe anul 2016

HCL nr. 45 din 28 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2015

HCL nr. 46 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea creşterii salariale de până la 12% pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, precum şi pentru salariaţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

HCL nr. 47 din 28 octombrie 2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate privată a oraşului Solca, în folosinţă gratuită către judeţul Suceava, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava – Centrul de Plasament „Mihail şi Gavril” Solca

HCL nr. 48 din 30 octombrie 2015 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Brînză Constantin, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca vacant al locului de consilier local

HCL nr. 49 din 30 octombrie 2015 privind scoaterea la vânzare, prin încredinţare directă domnului Buliga Gheorghe a unui lot de teren, curţi-construcţii, în suprafaţă de 536 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

HCL nr. 50 din 30 octombrie 2015 privind asumarea finalizării lucrărilor până la 31.12.2015 perioada de eligibilitate POS MEDIU

HCL nr. 51 din 20 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 52 din 20 noiembrie 2015 privind primirea de noi membrii în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceavaşi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noimembri, retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJACSuceava, ca urmare a primirii/ retragerii unor membri

HCL nr. 53 din 27 noiembrie 2015 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, al doamnei CIOBANIUC MARIA-MAGDALENA

HCL nr. 54 din 27 noiembrie 2015 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 55 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilităţi  fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al oraşului Solca

HCL nr. 56 din 10 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 57 din 17 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

HCL nr. 58 din 30 decembrie 2015 privind modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca

HCL nr. 59 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2016 – 2017

HCL nr. 60 din 30 decembrie 2015 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca

HCL nr. 61 din 30 decembrie 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nului Ghinghiloschi Nicolae, din oraşul solca, strada 22 Decembrie, nr. 28, a cărui gospodărie a fosat afectată de incendiu

HCL nr. 62 din 30 decembrie 2015 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca