Alegeri locale 2024

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE ORĂŞENEASCĂ NR.15 SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA

Orașul Solca, strada Tomșa Vodă, nr. 8A, tel. 0230477215, e-mail: sv.solca@bec.ro

Proces verbal privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească Solca cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar care a avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului, precum și cu reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților, înregistrat sub nr. 20/19.04.2024

Propunere candidatură pentru funcția de Primar al orașului Solca din partea Partidului Social Democrat – PSD

Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al orașului Solca propusă de Partidul Social Democrat – PSD

Propunere candidatură pentru funcția de Primar al orașului Solca din partea Partidului Național Liberal – PNL

Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al orașului Solca propusă de Partidul Național Liberal – PNL

Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al orașului Solca propusă de Partidul Umanist Social Liberal – PUSL

Propunere candidatură pentru funcția de Primar al orașului Solca din partea Uniunea Salvați România – USR

Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al orașului Solca propusă de Uniunea Salvați România – USR

Hotărârea nr. 1 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea candidaturii pentru funcţia de Primar al oraşului Solca, judeţul Suceava,  a domnului ŢEHANIUC CORNEL-TRIFAN, propus de Partidul Social Democrat – PSD, Organizaţia Judeţeană Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Hotărârea nr. 2 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea Listei de candidaţi pentru alegerea Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, propusă de Partidul Social Democrat – PSD, Organizaţia Judeţeană Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Horărârea nr. 3 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea candidaturii pentru funcţia de Primar al oraşului Solca, judeţul Suceava,  a domnului MAXIMIUC ALEXANDRU, propus de Partidul Național Liberal – PNL, Organizaţia Judeţeană  Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Hotărârea nr. 4 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea Listei de candidaţi pentru alegerea Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, propusă de Partidul Național Liberal – PNL, Organizaţia Judeţeană Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Hotărârea nr. 5 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea Listei de candidaţi pentru alegerea Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, propusă de Partidul Umanist Social Liberal – PUSL, Filiala Judeţeană Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Hotărârea nr. 6 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea candidaturii pentru funcţia de Primar al oraşului Solca, judeţul Suceava,  a doamnei MALINESCU MARIA, propusă de Uniunea Salvați România – USR, Filiala Judeţeană  Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Hotărârea nr. 7 din 25.04.2024 privind admiterea şi înregistrarea Listei de candidaţi pentru alegerea Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, propusă de Uniunea Salvați România – USR, Filiala Judeţeană Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024.

Proces verbal al Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească, nr. 15 Solca, înregistrat sub nr. nr. 35/25.04.2024

Proces verbal de afișare documente, înregistrat sub nr. 36/25.04.2024

Proces verbal încheiat cu ocazia rămânerii definitive a candidaturilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024, înregistrat sub nr.55/08.05.2024

Proces verbal de afișare a Procesului verbal încheiat cu ocazia rămânerii definitive a candidaturilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024

Proces verbal încheiat cu ocazia completării, în cea de-a treia etapă a Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească nr. 15 Solca, înregistrat sub nr. 57 din 08.05.2024

Proces verbal de afișare a Procesului verbal încheiat cu ocazia completării, în cea de-a treia etapă a Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească nr. 15 Solca

Proces verbal încheiat cu ocazia stabilirii numărului de ordine pe buletinele de vot pentru alegerea Primarului și a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, înregistrat sub nr. 59 din 10.05.2024

Proces verbal de afișare a Procesului verbal încheiat cu ocazia stabilirii numărului de ordine pe buletinele de vot pentru alegerea Primarului și a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, înregistrat sub nr. 60 din 10.05.2024

Proces verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora

Anunț stabilire număr candidați propuși

Hotărârea nr. 8 din 22.05.2024 cu privire la solicitările președinților/locțiitorilor secțiilor de votare

Proces verbal de completare a Birourilor electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția Orășenească nr. 15 Solca, înregistrat sub nr. 76 din 22.05.2024

Proces verbal din data de 23.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora

Hotărârea nr. 9 din 25.05.2024 privind respingerea contestației formulată împotriva Procesului verbal de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția Electorala nr. 15 Solca, înregistrat sub nr. 76 din 22.05.2024