Bugetul local

Arhiva

Buget Local 2016-2018

BUGETUL LOCAL 2019 2021

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoariale Solca – Trim. I 2019

Plăţi Restante trim. I 2019

Situaţii financiare trimestriale, trim. I 2019

HCL nr. 19 din 22 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca, pe anul 2019

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

HCL nr. 35 din 30 mai 2019 privind rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2019

HCL nr. 40 din 22 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 22 iulie 2019

HCL nr. 44 din 28 august 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2019

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoariale Solca – Trim. II 2019

Plăţi restante trim. II. 2019

Situaţii financiare trimestriale, trim. II 2019

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Solca – Trim.III 2019

Plăţi restante trim. III 2019

Situaţii financiare trimestriale – Trim. III 2019

HCL nr. 54 din 16 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 16 octombrie 2019

HCL nr. 59 din 31 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 31 octombrie 2019

Bugetul local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 31 octombrie 2019

HCL nr.62 din 29 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 29 noiembrie 2019

Bugetul local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 29 noiembrie 2019

HCL nr. 66 din 16 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 16 decembrie 2019

Bugetul local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 16 decembrie 2019

HCL nr. 68 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activiăţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 23 decembrie 2019

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 23 decembrie 2019

Registrul datoriei publice locale al oraşului Solca la 31.12.2019

Situaţia datoriei publice locale a oraşului Solca la data de 31.12.2019

Situaţii financiare trimestriale – Trim. IV 2019

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Solca – Trim.IV 2019

HCL nr. 6 din 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2020

Bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2020

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pentru anul 2020

HCL nr. 18 din 8 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 8 aprilie 2020

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Solca – Trim. I 2020

Plăţi restante – Trim. I 2020

Situaţii finaciare trimestriale – Trim. I 2020

HCL nr. 23 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019

HCL nr. 24 din 30 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 30 aprilie 2020

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Solca – Trim. II 2020

HCL nr. 29 din 29 mai 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020

Bugetul local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, rectificat la data de 29 mai 2020

Bugetul local al oraşului Solca, rectificat la data de 29 mai 2020

HCL Solca nr. 41 din 31 iulie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020

Bugetul local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, rectificat la data de 31 iulie 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 31 iulie 2020

Situaţii financiare trimestriale – Trim II. 2020

HCL nr. 42 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2020

Bugetul local al oraşului Solca, rectificat la data de 25 august 2020

HCL nr. 45 din 9 septembrie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 9 septembrie 2020

HCL nr. 48 din 24 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2020

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, rectificat la data de 24 septembrie 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 24 septembrie 2020

Dispoziţia nr. 168 din 30 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 30 septembrie 2020

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Solca – Trim. III 2020

Plăţi restante Trim III. 2020

HCL nr. 59 din 30 octombrie 2020 privind validarea Dispoziţiei nr. 168 din 30 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

HCL nr. 65 din 27 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2020

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, rectificat la data de 27 noiembrie 2020

Bugetul local al oraşului Solca rectificat la data de 27 noiembrie 2020

Dispoziţia nr. 203 din 9 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

Dispoziţia nr. 204 din 10 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

HCL nr. 68 din 11 decembrie 2020 privind validarea Dispoziţiilor primarului oraşului Solca nr. 203 din 9 decembrie 2020 şi nr. 204 din 10 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

Dispoziţia nr. 209 din 22 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

HCL nr. 72 din 29 decembrie 2020 privind validarea Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 209 din 22 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2020

Indicatori trimestriali privind execuția bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Solca – Trim. IV 2020

Plăți restante – Trim. IV 2020

Indicatori trimestriali privind execuția bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Solca – Trim. I 2021

Plăți restante – Trim. I 2021

HCL nr. 18 din 21 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2021

Bugetul local al orașului Solca pentru anul 2021

Bugetul activităților finanțate din veniturin proprii și subvenții pentru anul 2021

Situatii financiare trimestriale trim. I. 2021

Dispoziția nr. 82 din 2 iunie 2021 privind virarea de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 65.02. ”Învățământ” din bugetul local al orașului Solca pe anul 2021

Bugetul local al orașului Solca rectificat în data de 02.06.2021

Dispoziția nr. 101 din 8 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

Bugetul local al orașului Solca rectificat în data de 8 iulie 2021

Indicatori trimestriali privind execuția bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Solca – Trim. II 2021

Plăți restante trim. II 2021

HCL Solca nr. 31 din 16 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2021

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, rectificat la data de 16 iulie 2021

Bugetul local al orașului Solca, rectificat la data de 16 iulie 2021

HCL nr. 32 din 16 iulie 2021 privind validarea Dispoziției primarului orașului Solca nr. 101 din 8 iulie 2021 privind rectificarea bugetuluin local al orașului Solca pe anul 2021

HCL Solca nr. 34 din 29 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2021

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 29 iulie 2021