ROMÂNIA, JUDEŢUL SUCEAVA, ORAŞUL SOLCA

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE – FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI SOLCA

ELABORARE PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘUL SOLCA ”

INVITAȚIE DESCHISA – DEZBATERE PUBLICĂ – 25 IULIE 2023

ANUNT PUBLIC NR. 1 DIN DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2023 – DEPUNERE SOLICITARE PENTRU OBȚINERE AVIZ DE MEDIU

ANUNȚ PUBLIC NR. 2 DIN DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2023 – DEPUNERE SOLICITARE PENTRU OBȚINERE AVIZ DE MEDIU ȘI DECLANȘAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC NR. 3 DIN DATA DE 16 OCTOMBRIE 2023 – DECIZIE COMITET APM PRIVIND AVIZUL DE MEDIU DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE EMISĂ DE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Solca, județulm Suceava, înregistrat sub nr. 6477 din 27.10.2023

ELABORARE PLAN DE REGENERARE URBANĂ – ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

ANUNT PUBLIC NR. 1 DIN DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2023 – DEPUNERE SOLICITARE PENTRU OBȚINERE AVIZ DE MEDIU

ANUNȚ PUBLIC NR. 2 DIN DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2023 – DEPUNERE SOLICITARE PENTRU OBȚINERE AVIZ DE MEDIU ȘI DECLANȘAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC NR. 3 DIN DATA DE 16 OCTOMBRIE 2023 – DECIZIE COMITET APM PRIVIND AVIZUL DE MEDIU DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE EMISĂ DE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Regenerare Urbană a orașului Solca, județul Suceava, înregistrat sub nr. 6473 din 27.10.2023

ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ORAȘULUI SOLCA, ORIZONT DE TIMP 2021 – 2027”

INVITAȚIE DESCHISĂ – DEZBATERE PUBLICĂ – 11.10.2022

INVITAȚIE DESCHISĂ – DEZBATERE PUBLICĂ – 20.09.2023

ANUNT PUBLIC NR. 1 DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2023 – DEPUNERE SOLICITARE PENTRU OBȚINERE AVIZ DE MEDIU

ANUNȚ PUBLIC NR. 2 DIN DATA DE 9 OCTOMBRIE 2023 – DEPUNERE SOLICITARE PENTRU OBȚINERE AVIZ DE MEDIU ȘI DECLANȘAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC NR. 3 DIN DATA DE 13 NOIEMBRIE 2023 – DECIZIE COMITET APM PRIVIND AVIZUL DE MEDIU DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE EMISĂ DE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICA – Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, înregistrat sub nr. 6518 din 31.10.2023

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICA – Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de prioritizare a operațiunilor – proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe Prioritatea 7 din PR Nord Est 2021 – 2027, înregistrat sub nr. 6522 din 31.10.2023

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICA – Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de  operațiuni prioritizate – proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe Prioritatea 7 din PR Nord Est 2021 – 2027, înregistrat sub nr. 6559 din 31.10.2023

INVITAȚIE DESCHISĂ – DEZBATERE PUBLICĂ – 05.04.2024

ANUNȚ – CONSULTARE PUBLICĂ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, înregistrat sub nr. 2685 din 27.05.2024.

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de prioritizare a operațiunilor – proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, înregistrat sub nr. 2789 din 31.05.2024

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de  operațiuni prioritizate – proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Solca, județul Suceava, pentru care se intenționează a fi depuse cereri de finanțare pe Prioritățile P2, P3, P4, P6 și P7 din PR Nord Est 2021 – 2027, înregistrat sub nr. 2793 din 31.05.2024

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE FINANȚATE PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

ELABORARE DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN FORMAT DIGITAL PENTRU ORAȘ SOLCA, JUDEȚ SUCEAVA – PUG SOLCA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCAL ANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

ANUNȚ PUBLIC nr. 1 din data de 10.01.2024 – Dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC nr. 2 din data de 15.01.2024 – Dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC nr. 3 din data de 29.01.2024 -Dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC nr. 4 din data de 19.02.2024 – Dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC nr. 5 din data de 19.02.2024 – Dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC nr. 6 din data de 02.04.2024 – Dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC nr. 7 din data de 04.07.2024 – Dezbatere publică

Link accesare la studiile de fundamentare etapa I – https://drive.google.com/drive/folders/1NI4S0sMG14X7OshIlhD3TY_HKAdriBhx?usp=sharing

REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCAL ANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

DOTAREA CU SISTEM DE MONITORIZARE PENTRU SIGURANȚA SPAȚIULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCAL ANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

REABILITAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCALANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

PROIECTE IMPLEMENTATEFINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)

MODERNIZARE GRĂDINIȚA ”MUGURI DE BRAD” SOLCA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, COD SMIS 118623 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, COD SMIS 115406 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT