ROMÂNIA, JUDEŢUL SUCEAVA, ORAŞUL SOLCA

Strategia de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca pentru perioada 2013-2023

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE FINANȚATE PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

ELABORARE DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN FORMAT DIGITAL PENTRU ORAȘ SOLCA, JUDEȚ SUCEAVA – PUG SOLCA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCAL ANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

ANUNȚ PUBLIC nr. 1 din data de 10.01.2024

ANUNȚ PUBLIC nr. 2 din data de 15.01.2024

ANUNȚ PUBLIC nr. 3 din data de 29.01.2024

ANUNȚ PUBLIC nr. 4 din data de 19.02.2024

ANUNȚ PUBLIC nr. 5 din data de 19.02.2024

ANUNȚ PUBLIC nr. 6 din data de 02.04.2024

REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SĂLII DE SPORT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”TOMȘA VODĂ” SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCAL ANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

DOTAREA CU SISTEM DE MONITORIZARE PENTRU SIGURANȚA SPAȚIULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCAL ANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

REABILITAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SOLCA” – PNRR/C10 – FONDUL LOCALANUNȚ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

PROIECTE IMPLEMENTATEFINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)

MODERNIZARE GRĂDINIȚA ”MUGURI DE BRAD” SOLCA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, COD SMIS 118623 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, COD SMIS 115406 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT