CENTRUL DE PLASAMENT „SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL”

ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA

STRADA TOMŞA VODĂ, COD 725600

TELEFON (FAX) 0230477112

ADMINISTRATOR: ALEXANDRU MAXIMIUC