Hotarari 2012

HCL nr. 51 din 29 decembrie 2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

HCL nr. 1 din 31 ianuarie 2012 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate

HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2012 privind stabilirea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, pentru anul şcolar 2012 – 2013

HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul Solca

HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice” Solca, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2012 privind respingerea proiectului de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

HCL nr. 7  din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL Solca nr. 32/2010 şi modificat prin HCL Solca nr. 46/2011

HCL nr. 8 din 3 februarie 2012 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

HCL  nr. 9 din 17 februarie 2012 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

HCL nr. 10 din 17 februarie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii ianuarie 2012

HCL nr.11 din 29 februarie 2012 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 12 din 29 februarie 2012 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

HCL nr. 13 din 29 februarie 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 466 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul Solca

HCL nr. 14 din 29 martie 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a imobilelor din cadrul fostului Spital Solca – Pavilion I şi a terenului aferent acestora, proprietate privată a oraşului Solca, situate în oraşul Solca, strada Republicii, fn.

HCL nr. 15 din 29 martie 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 308 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Libertăţii, oraşul Solca.

HCL nr. 16 din 29 martie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 20012.

HCL nr. 17 din 29 martie 2012 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2011.

HCL nr. 18 din 29 martie 2012 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.

HCL nr. 19 din 29 martie 2012 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2012.

HCL nr. 20 din 29 martie 2012 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2012.

HCL nr. 21 din 29 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului la nivelul oraşului Solca.

HCL nr. 22 din 29 martie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 2012.

HCL nr. 23 din 29 martie 2012 privind exprimarea unui acord de principiu pentru realizarea obiectivului „Instalaţie tehnologică de suprafaţă pentru Sonda 103 Paltin”.

HCL nr. 24 din 17 aprilie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012.

HCL nr. 25 din 27 aprilie 2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr.14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare.

HCL nr.26 din 27 aprilie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 2012.

HCL nr. 27 din 27 aprilie 2012 privind scoaterea la vânzare a unui lot de teren în suprafaţă de 155 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, nr.40, către SC „Arta Stil Bucovina” SRL.

HCL nr. 28 din 9 mai 2012 privind constituirea fondului de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Local al oraşului Solca, pentru anul 2012

HCL nr.29 din 9 mai 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

HCL nr. 30 din 31 mai 2012 privind reglementarea activităţilor de picnic, desfăşurate pe raza oraşului Solca.

HCL nr. 31 din 31 mai 2012 pentru modificarea Anexei nr.2 din HCL Solca nr.14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca” ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare.

HCL nr. 32 din 31 mai 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii aprilie 2012.

HCL nr.33 din 31 mai 2012 pentru aprobarea unei cereri depuse la legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare.

HCL nr. 34 din 31 mai 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012.

HCL nr. 35 din 31 mai 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 572 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Republicii, oraşul Solca.

HCL nr. 36 din 31 mai 2012 privind scoaterea la vânzare a unui lot de teren în suprafaţă de 123 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, nr.6 către doamna Repciuc Ana Maria, proprietara construcţiilor de pe acest teren.

HCL nr.37 din 31 mai 2012 privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 51 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca.

HCL nr.38 din 31 mai 2012 privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 64 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca.

HCL nr. 39 din 31 mai 2012 privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 47 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca.

HCL nr.40 din 31 mai 2012 privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 82 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca.

Hotărârea nr. 41 din 09.07.2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

Hotărârea nr. 42 din 09.07.2012 privind validarea/invalidarea mandatelor consilierilor

Hotărârea nr. 43 din 09.07.2012 privind constituirea Consiliului local

Hotărârea nr. 44 din 09.07.2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 45 din 09.07.2012 privind alegerea viceprimarului oraşului Solca

Hotărârea nr. 46 din 09.07.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Hotărârea nr. 47 din 16 iulie 2012 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru populaţie şi nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 48 din 16 iulie 20102 privind aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca

Hotărârea nr. 49 din  16 iulie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii mai 2012

Hotărârea nr. 50 din 16 iulie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr. 51 din 31 iulie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii iunie 2012

Hotărârea nr. 52 din 31 iulie 2012 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

Hotărârea nr. 53 din 10 august 2012 privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie a Grupului Şcolar „Tomşa Vodă” Solca

Hotărârea nr. 54 din 17 august 2012 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind stabilirea preţului de vânzare în vederea valorificării, în condiţiile legii, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 55 din  23 august 2012 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 56 din 23 august 2012 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nului Vicol Nicolai din oraşul Solca, strada 22 Decembrie, nr.12, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr.57 din 23 august 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr.58 din 31 august 2012 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca

Hotărârea nr. 59 din 31 august 2012 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Grupului Şcolar „Tomşa Vodă” Solca

Hotărârea nr. 60 din 24 septembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr. 61 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunilor iulie şi august 2012

Hotărârea nr. 62 din 28 septembrie 2012 privind emiterea unui acord pentru traversarea str. Poienilor, oraş Solca, cu o conductă de gaze naturale, în cadrul obiectivului „Instalaţie tehnologică de suprafaţă pentru Sonda 103 Paltin”

Hotărârea nr.63 din 28 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava) şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al A.J.A.C Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului A.J.A.C Suceava

Hotărârea nr. 64 din 28 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava

Hotărârea nr. 65 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.66 din 28 septembrie 2012 privind retragerea în cazul unui beneficiar al Legii nr.15/2003, a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

Hotărârea nr. 67 din 8 octombrie 2012 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, la drum auto, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 68 din 8 octombrie 2012 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr.69 din 8 octombrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr. 70 din 31 octombrie 2012 privind transmiterea unoe suprafeţe de teren în folosinţă gratuită către Administraţia Bazinală de Apă Siret în vederea organizării de şantier pentru realizarea investiţiei „Lucrări de regularizare a Pârâului Solca şi a afluenţilor pe tronsonul Solca-Arbore şi decolmatare la acumularea Solca, judeţul Suceava”

Hotărârea nr. 71 din 31 octombrie 2012 pentru modificarea Anexelor nr.1 şi 2 din HCL Solca nr.14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 72 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii septembrie 2012

Hotărârea nr. 73 din 31 octombrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr. 74 din 23 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr. 75 din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii octombrie 2012

Hotărârea nr. 76 din 29 noiembrie privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACET SA Suceava

Hotărârea nr. 77 din 29 noiembrie 2012 privind împuternicirea SC ACET SA, prin Consiliul de administraţie în funcţie, să efectueze procedurile necesare în vederea selectării candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al SC ACET SA Suceava

Hotărârea nr. 78 din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea participării oraşului Solca, în calitate de membru asociat în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Suceviţa-Putna

Hotărârea nr. 79 din 07 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012

Hotărârea nr. 80 din 07 decembrie 2012 privind aprobarea decontării cheltuieluilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii noiembrie 2012

Hotărârea nr. 81 din 20 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Hotărârea nr. 82 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea acordării titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Solca” domnului COLŢUN IOAN, din oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Cuza Vodă, nr. 3, la împlinirea vârstei de 100 de ani

Hotărârea nr. 83 din 28 decembrie 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 84 din 28 decembrie 2012 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a imobilelor din cadrul fostului Spital Solca – Pavilion I şi a terenului aferent acestora, proprietate privată a oraşului Solca, situate în oraşul Solca, strada Republicii, fn

Hotărârea nr. 85 din 28 decembrie 2012 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate