Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI SOLCA PENTRU PERIOADA 2013 – 2023

Proiectele de acte normative emise și supuse dezbaterii publice în perioada 2019-2021 pot fi vizualizate în arhiva 2019-2021

Proiecte de acte normative emise și supuse dezbaterii publice în anul 2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 februarie 2022, înregistrat sub nr. 615 din 31.01.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului solca, pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 547 din 27.01.2022

Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 617 din 31.01.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31 martie 2022, înregistrat sub nr. 1197 din 28.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățămnânt preunivesitar de stat din orașul Solca, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021 – 2022, înregistrat sub nr. 1196 din 28 februarie 2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 aprilie 2022, înregistrat sub nr. 1953 din 31.03.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local pe anul 2021, înregistrat sub nr. 1896 din 30.03.2022

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 5,1%,  înregistrat sub nr. 1902 din 30.03.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 30 mai 2022, înregistrat sub nr. 2552 din 29.04.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Orașul Solca și Comuna Todirești, pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor aniversare ,,Moștenirea mușatină – credință, cultură, istorie”, prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii ”Sf. Gheorghe” a Mănăstirii ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, 500 de ani de la sfințirea Bisericii Părhăuți și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca, înregistrat sub nr. 2423 din 26.04.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 23 iunie 2022, înregistrat sub nr. 3236 din 31.05.2022

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Solca”, înregistrat sub nr. 3189 din 27.05.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 iulie 2022, înregistrat sub nr. 3266 din 30.06.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31 august 2022, înregistrat sub nr. 4209 din 29.07.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29 septembrie 2022, înregistrat sub nr. 4640 din 30.08.2022

Proiect de dispoziție privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 4683 din 01.09.2022