Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI SOLCA PENTRU PERIOADA 2013 – 2023

Proiectele de acte normative emise și supuse dezbaterii publice în perioada 2019-2021 pot fi vizualizate în arhiva 2019-2021

Proiectele de acte normative emise și supuse dezbaterii publice în anul 2022

Proiecte de acte normative emise și supuse dezbaterii publice în anul 2023

Proiect de Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al orașului Solca în ședință ordinară, pentru data de 28 februarie, înregistrat sub nr. 627 din 31.01.2023

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Asociația Club Sportiv ”Viitorul” Solca a unui imobil (Stadion) în suprafață totală de 16539 mp, înscris în CF nr. 32779 Solca, situat în intravilanul orașului Solca,  proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru desfășurarea de activități sportive, înregistrat sub nr. 625 din 31.01.2023

Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT Orașul Solca în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), înregistrat sub nr. 621 din 31.01.2023

Proiect de Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 30 martie 2023, înregistrat sub nr. 1333 din 28.02.2023

Proiect de Dispoziție privind convocarea în șednță ordinară a consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 27 aprilie 2023, înregistrat sub nr. 2131 din 31.03.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca pe anul 2022, înregistrat sub nr. 1887 din 23.03.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local al orașului Solca la data vde 31 martie 2023, înregistrat sub nr. 1972 din 24.03.2023

Proiect de Hotărâre privind indezarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024 cu rata inflației în procent de 13,8%, înregistrat sub nr. 2073 din 29.03.2023

Proiect de Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 30 mai 2023, înregistrat sub nr. 3137 din 23.04.2023

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava, înregistrat sub nr. 2344 din 11.04.2023

Anexe la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2344 din 11.04.2023

Proiect de Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29 iunie 2023, înregistrat sub nr. 3391 din 31.05.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului orașului Solca, județul Suceava, înregistrat sub nr. 2614 din 27.04.2023

Proiect de Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca pentru data de 25 iulie 2023, înregistrat sub nr. 3877 din 26.06.2023

Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică deschisă, a unui buldoexcavator marca Fiat, mijloc fix din patrimoniu și gestiunea orașului Solca, înregistrat sub nr. 3785 din 21.06.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 780 600 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, înregistrat sub nr. 3730 din 19.06.2023