Arhiva 2022

Declaratii avere 2022

Hotarari 2022

Proiecte de acte normative emise și supuse dezbaterii publice în anul 2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 februarie 2022, înregistrat sub nr. 615 din 31.01.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului solca, pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 547 din 27.01.2022

Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 617 din 31.01.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31 martie 2022, înregistrat sub nr. 1197 din 28.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățămnânt preunivesitar de stat din orașul Solca, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021 – 2022, înregistrat sub nr. 1196 din 28 februarie 2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 aprilie 2022, înregistrat sub nr. 1953 din 31.03.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local pe anul 2021, înregistrat sub nr. 1896 din 30.03.2022

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației în procent de 5,1%,  înregistrat sub nr. 1902 din 30.03.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 30 mai 2022, înregistrat sub nr. 2552 din 29.04.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Orașul Solca și Comuna Todirești, pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor aniversare ,,Moștenirea mușatină – credință, cultură, istorie”, prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii ”Sf. Gheorghe” a Mănăstirii ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, 500 de ani de la sfințirea Bisericii Părhăuți și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca, înregistrat sub nr. 2423 din 26.04.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 23 iunie 2022, înregistrat sub nr. 3236 din 31.05.2022

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Solca”, înregistrat sub nr. 3189 din 27.05.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 iulie 2022, înregistrat sub nr. 3266 din 30.06.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31 august 2022, înregistrat sub nr. 4209 din 29.07.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29 septembrie 2022, înregistrat sub nr. 4640 din 30.08.2022

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Solca și a unităților subordonate Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 4683 din 01.09.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 27 octombrie 2022, înregistrat sub nr. 5190 din 27.09.2022

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzilor din orașul Solca, județul Suceava, înregistrat sub nr. 4189 din 29.07.2022

Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 decembrie 2022, înregistrat sub nr. 6643 din 29.11.2022

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, în orașul Solca

BUGETUL LOCAL 2022

HCL Solca nr. 7 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al orașțului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca aprobat la data de 10 februarie 2022

HCL Solca nr. 11 din 28 februarie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 28 februarie 2022

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE – TRIM I 2022

Hotărârea nr. 16 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local pe anul 2021

Hotărârea nr. 21 din 28 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 28 aprilie 2022

Hotărârea nr. 31 din 30 mai 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 30 mai 2022

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE – TRIM II 2022

Hotărârea nr. 40 din 28 iulie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 28 iulie 2022

Hotărârea nr. 45 din 31 august 2022 privind rectificarea bugetului local și aprobarea bugetului activităților  finanțate din venituri proprii, al orașului Solca, pe anul 2022

Bugetul local rectificat la data de 31 august 2022

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii, pe anul 2022

Dispoziția nr. 164 din 14 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 14 septembrie 2022

Dispoziția nr. 176 din 26 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 26 septembrie 2022

Hotărârea nr. 49 din 29 septembrie 2022 privind validarea Dispozițiilor primarului orașului Solca nr. 164 din 14 septembrie 2022 și nr. 176 din 26 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca, pe anul 2022

Hotărârea nr. 57 din 27 octombrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 27 octombrie 2022

Hotărârea nr. 62 din 29 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 29 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 63 din 19 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Bugetul local al orașului Solca rectificat la data de 19 decembrie 2022

Dispoziția nr. 241 din 21 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Dispozitii emise în anul 2022

Dispoziția nr. 9 din 21 ianuarie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, pentru data de 31 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 25 din 4 februarie 2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Solca, pentru data de 10 februarie 2022

Dispoziția nr.36 din 22 februarie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, pentru data de 28 februarie 2022

Dispoziția nr. 56 din 25 martie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31 martie 2022

Dispoziția nr. 61 din 29 martie 2022 privind modificarea Anexei 3, CAP.5. MODALITATEA DE STABILIREA A CONTRIBUȚIEI DE ÎNTREȚINERE – Costul pe lună a serviciilor sociale din Dispoziția nr. 109/28.07.2021 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru licențierea Serviciului Social – Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca

Dispoziția nr. 74 din 20 aprilie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 aprilie 2022

Dispoziția nr. 92 din 19 mai 2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 23 mai 2022

Dispoziția nr. 98 din 24 mai 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 30 mai 2022

Dispoziția nr. 115 din 17 iunie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 23 iunie 2022

Dispoziția nr. 130 din 5 iulie 2022 privind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 7 iulie 2022

Dispoziția nr. 140 din 22 iulie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 iulie 2022

Dispoziția nr. 157 din 25 august 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 31 august 2022

Dispoziția nr. 164 din 14 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Dispoziția nr. 173 din 23 septembrie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29 septembrie 2022

Dispoziția nr. 183 din 7 octombrie 2022 privind convocaea în ședință extraordinară – de îndată a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 10 octombrie 2022

Dispoziția nr. 192 din 21 octombrie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 27 octombrie 2022

Dispoziția nr. 208 din 18 noiembrie 2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 22 noiembrie 2022

Dispoziția nr. 216 din 23 noiembrie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 29 noiembrie 2022

Dispoziția nr. 237 din 15 decembrie 2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 19 decembrie 2022

Dispoziția nr. 241 din 21 decembrie 2022 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Solca, județul Suceava, pentru data de 28 decembrie 2022

Dispoziția nr. 242 din 21 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2022

Ședinte 2022

31 ianuarie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 31 ianuarie 2022

10 februarie 2022 – ședință extraordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 10 februarie 2022

28 februarie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 28 februarie 2022

31 martie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 31 martie 2022

28 aprilie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 28 aprilie 2022

16 mai 2022 – ședință extraordinară – de îndată – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare – de îndată a Consiliului Local al orașului Solca din data de 16 mai 2022

23 mai 2022 – ședință extraordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 23 mai 2022

30 mai 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 30 mai 2022

23 iunie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 23 iunie 2022

7 iulie 2022 – ședință extraordinară – de îndată – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare – de îndată a Consiliului Local al orașului Solca din data de 7 iulie 2022

28 iulie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 28 iulie 2022

31 august 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 31 august 2022

29 septembrie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 29 septembrie 2022

10 octombrie 2022 – ședință extraordinară – de îndată – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare – de îndată a Consiliului Local al orașului Solca din data de 10 octombrie 2022

27 octombrie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 27 octombrie 2022

22 noiembrie 2022 – ședință extraordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 22 noiembrie 2022

29 noiembrie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 29 noiembrie 2022

19 decembrie 2022 – ședință extraordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 19 decembrie 2022

28 decembrie 2022 – ședință ordinară – Proces verbal încheiat cu prilejul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Solca din data de 28 decembrie 2022