PDF Print E-mail

 

Bugetul Local 2012-2016

 

Plati restante anul 2011

Indicatori anul 2011

Situaţia activelor şi datoriilor din administraţia locală, la data de 31.12.2011

Bilanţ, la data de 31.12.2011 - trim IV

Contul de execuţie buget venituri proprii + subvenţii - cheltuieli, la data de 31.12.2011

Contul de execuţie buget venituri, la data de 31.12.2011

Contul de execuţie - bugetul local - cheltuieli, la data de 31.12.2011 - trim IV

Contul de execuţie - bugetul local - venituri, la data de 31.12.2011 - trim IV

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04 - banci), la data de 31.12.2011 - trim IV

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03), la data de 31.12.2011 - trim IV

Plăţi restante la data de 31.12.2011, trim IV

Contul de execuţie patrimonial totalizator la data de 31.12.2011

HCL nr.8 din 03.02.2012 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Buget local total pentru anul 2012

Buget local 2012 - secţiunea dezvoltare

Buget local 2012 - secţiunea funcţionare

HCL nr. 16 privind rectificarea bugetului local, pe anul 2012

Buget local 2012 - rectificat in luna martie

HCL nr. 17 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2011

HCL nr. 24 din 17 aprilie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Centralizator buget local rectificat aprilie 2012

Indicatori aprilie 2012

Plăţi restante aprilie 2012

Dare de seamă trim.I 2012

HCL nr. 28 din 9 mai 2012 privind constituirea fondului de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Local al oraşului Solca, pentru anul 2012

Centralizator fond rezervă bugetară - 09.05.2012

HCL nr.29 din 9 mai 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Centralizator buget local rectificat - 09.05.2012

HCL nr. 34 din 31 mai 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Centralizator buget local rectificat - 31 mai 2012

Bugetul local rectificat 31 mai 2012 - secţinunea funcţionare

HCL nr. 50 din 16 iulie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

HCL nr. 57 din 23 august privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Buget local rectificat 23 august 2012

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare între trimestre , nr.245 din 4 septembrie 2012

Buget local rectificat septembrie 2012

HCL nr.60 din 24 septembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Indicatori trimestriali trim.III privind execuţia bugetului local al UAT

Plăţi restante - trim III 2012

Buget local rectificat 8 octombrie 2012

Buget local rectificat 23 octombrie 2012

HCL nr.73 din 31 octombrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Buget local rectificat 31 octombrie 2012

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 314 din 20 noiembrie 2012

Buget local rectificat 20 noiembrie 2012

Situatii financiare trim. III 2012

Bugetul local al oraşului Solca pentru anul 2012 al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii

HCL nr. 74 din 23 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Bugetul local rectificat 23 noiembrie 2012

HCL nr. 79 din 07 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

HCL nr. 81 din 20 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Bugetul local rectificat decembrie 2012

Indicatori ianuarie 2013

Plaţi restante ianuarie 2013

Dare de seama pentru anul 2012

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 14 din 29 martie 2013 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2012

Hotărârea nr. 15 din 29 martie 2013 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local 2013 - total

Buget local 2013 - secţiunea funcţionare

Buget local 2013 - secţiunea dezvoltare

Dare de seama trimestrul I 2013

HCL nr. 27 din 23 mai 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat mai 2013

Dare de seama trimestrul II 2013

HCL nr. 44 din 08.08.2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat august 2013

HCL nr.50 din 11 septembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat septembrie 2013

HCL nr. 52 din 7 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 7 octombrie 2013

Dispoziţia nr. 205 din 10 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local

Buget local rectificat 10 octombrie 2013

Indicatori trimestrul III 2013

Plăţi restante trimestrul III 2013

Dare de seamă trimestrul III 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 211 din 24 octombrie 2013

Buget local rectificat 24 octombrie 2013

HCL nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 31 octombrie 2013

HCL nr. 56 din 22 noiembrie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 22 noiembrie 2013

HCL nr. 59 din 29 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget rectificat 29 noiembrie 2013

Buget local rectificat 29 noiembrie 2013

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii - noiembrie 2013

HCL nr. 61 din 11 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 11 decembrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 252 din 19 decembrie 2013

Buget local rectificat 19 decembrie 2013

HCL nr. 62 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Buget local rectificat 23 decembrie 2013

HCL nr. 1 din 31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Buget local 2014, secţiunea dezvoltare

Buget local 2014, secţiunea funcţionare

Buget local 2014, total

Indicatori, februarie 2014

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE

Dispoziţia nr. 27 din 18 martie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca

Dispoziţia nr. 33 din 27 martie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 10 din 31 martie 2014 privind încheierea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2013

Hotărârea nr. 19 din 24 aprilie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Buget local rectificat aprilie 2014

SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE Trim I 2014

Indicatori trimestrul II 2014

Hotărârea nr. 34 din 31 iulie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2014

Buget local rectificat iulie 2014

Bugetul local al activităţilor autofinanţate, rectificat iulie 2014

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE Trim II 2014

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Hotărârea nr. 36 din 22 august 204 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Buget local rectificat august 2014

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare, nr. 128 din 09 septembrie 2014

Buget local rectificat septembrie 2014

Hotârea nr. 39 din 30 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Buget local rectificat la data de 30 septembrie 2014

Hotărârea nr.40 din 9 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Buget local rectificat la data de 9 octombrie 2014

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE Trim III 2014

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare, nr. 164 din 23 octombrie 2014

Buget local rectificat la data de 23 octombrie 2014

Hotărârea nr. 42 din 31 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Buget local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat în data de 31 octombrie 2014

Buget local rectificat în data de 31 octombrie 2014

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al oraşului Solca

Dispoziţie privind virări de credite în cadrul bugetului local al oraşului Solca, nr. 182 din 20 noiembrie 2014

Buget local rectificat în data de 22 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 46 din 28 noiembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2014

Buget local rectificat în data de 4 decembrie 2014

Buget local rectificat în data de 11 decembrie 2014

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE TRIM. IV 2014

Proiectul bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2015

HCL nr. 5 din 12 februarie 2015 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2015

Buget local aprobat 12 februarie 2015

Buget local al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pentru anul 2015

HCL nr. 16 din 27 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM.I 2015

Indicatori trim I 2015

HCL nr. 23 din 22 mai 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

HCL nr. 24 din 29 mai 2015 privind aprobarea încheierii contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2015

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM II 2015

HCL nr. 34 din 31 iulie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Buget local rectificat la data de 31 iulie 2015

Indicatori trim.II 2015
HCL nr. 37 din 14 august 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2015

HCL nr. 42 din 31 august 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Buget local rectificat la data de 31 august 2015

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 31 august 2015

HCL nr. 45 din 28 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2015

Buget local rectificat la data de 28 octombrie 2015

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 28 octombrie 2015

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE TRIM. III 2015

HCL nr. 51 din 20 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015

Bugetul local rectificat la data de 20 noiembrie 2015

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, rectificat la data de 20 noiembrie 2015

HCL nr. 56 din 10 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Buget local rectificat 10 decembrie 2015

Buget local rectificat 10 decembrie 2015

HCL nr. 57 din 17 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Dispoziţia nr. 271 din 28 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015

Buget local rectificat 28 decembrie 2015

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 28 decembrie 2015

Dispoziţia nr. 298 din 30 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015

Buget local rectificat 30 decembrie 2015

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM. IV 2015

HCL nr. 2 din 8 ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

HCL Solca nr. 11 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2016, secţiunea dezvoltare

Bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2016, secţiunea funcţionare

Bugetul local al oraşului Solca, pentru anul 2016, centralizat

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al UAT Solca, prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice nr. 244/2651/210

HCL nr. 15 din 29 februarie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL nr. 16 din 23 martie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

Buget local rectificat 23 martie 2016

HCL nr. 27 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 28 din 25 aprilie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Buget local rectificat la data de 25 aprilie 2016

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 25 aprilie 2016

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM.I 2016

Hotărârea nr. 35 din 31 mai 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Buget local rectificat la data de 31 mai 2016

Hotărârea nr. 46 din 11 iulie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 11 iulie 2016

Buget local rectificat la data de 11 iulie 2016

Hotărârea nr. 53 din 27 iulie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM.II 2016

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 27 iulie 2016

Buget local rectificat la data de 27 iulie 2016

Hotărârea nr. 61 din 31 august 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 67 din 30 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, rectificat la data de 30 septembrie 2016

Buget local rectificat la data de 30 septembrie 2016

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM. III 2016

Hotărârea nr. 79 din 7 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Buget local rectificat la data de 7 decembrie 2016

Hotărârea nr. 80 din 16 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Buget local rectificat la data de 16 decembrie 2016

Hotărârea nr. 82 din 27 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Buget local rectificat la data de 27 decembrie 2016

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii rectificat la data de 27.12.2016

Hotărârea nr. 1 din 5 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Indicatori trimestriali privind execuţia bugetului local al UAT Solca, Trim IV 2016

SITUAŢII FINANCIARE TRIMESTRIALE, TRIM.IV 2016

 


 

 

Dispozitii

Dispozitii 2012-2016

 


 

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr.7 din 25.01.2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr. 18 din 02.02.2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr.23 din 14.02.2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr. 28 din 23.02.2012

Dispoziţie privind înfiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al oraşului Solca nr. 33 din 01 martie 2012

Dispoziţie privind desemnarea persoanei cu informarea şi consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul oraşului Solca nr. 87 din 21 martie 2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr. 89 din 23.03.2012

Dispoziţie privind delimitarea, numerotarea şi stabilirea localurilor secţiilor de votare, ce vor funcţiona în Circumscripţia Electorală nr. 15 Solca, judeţul Suceava, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012 nr. 94 din 29 martie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 103 din 20 aprilie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 115 din 5 mai 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 140 din 25 mai 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 164 din 12 iulie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 171 din 25 iulie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 184 din 7 august 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 187 din 14 august 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 189 din 20 august 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 193 din 24 august 2012

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare între trimestre, nr. 245 din 4 septembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 257 din 20 septembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 261 din 21 septembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 276 din 4 octombrie 2012

Dispoziţie privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în oraşul Solca, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 nr. 288 din 22 octombrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr.292 din 26 octombrie 2012

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 314 din 20 noiembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 315 din 20 noiembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 322 din 23 noiembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 332 din 4 decembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 337 din 17 decembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 340 din 21 decembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 10 din 11 ianuarie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 15 din 25 ianuarie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 68 din 22 februarie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 75 din 12 martie 2013, pentru data de 15 martie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 78 din 22 martie, pentru data de 29 martie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 90 din 25 aprilie 2013, pentru data de 30 aprilie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 100 din 20 mai 2013, pentru data de 23 mai 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 105 din 24 mai 2013, pentru data de 31 mai 2013

Dispoziţie privind scăderea din gestiune a obiectelor de inventar propuse spre casare la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca, nr. 111 din 3 iunie 2013

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare între trimestre, nr. 112 din 7 iunie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 113 din 7 iunie 2013, pentru data de 12 iunie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 115 din 21 iunie 2013, pentru data de 28 iunie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 143 din 8 iulie 2013, pentru data de 11 iulie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 163 din 19 iulie 2013, pentru data de 24 iulie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 167 din 25 iulie 2013, pentru data de 31 iulie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 172 din 5 august 2013, pentru data de 8 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 178 din 14 august 2013, pentru data de 19 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 179 din 19 august 2013, pentru data de 20 august 2013

Dispoziţie privind stabilirea zilei de 24 august 2013 ca zi lucrătoare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 180 din 22 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 181 din 24 august 2013, pentru data de 30 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 187 din 6 septembrie, pentru data de 11 septembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 192 din 25 septembrie 2013, pentru data de 30 septembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 200 din 3 octombrie 2013, pentru data de 7 octombrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 205 din 10 octombrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 211 din 24 octombrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 212 din 25 octombrie 2013, pentru data de 31 octombrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 229 din 19 noiembrie 2013, pentru data de 22 noiembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 233 din 22 noiembrie 2013, pentru data de 29 noiembrie 2013

Dispoziţie privind aprobarea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure din oraşul Solca, pentru perioada noiembrie 2013 - martie 2014, nr. 242 din 27 noiembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 245 din 10.12.2013, pentru data de 11 decembrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 252 din 19 decembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 253 din 22 decembrie 2013, pentru data de 23 decembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 257 din 24 decembrie 2013, pentru data de 30 decembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 9 din 24.01.2014, pentru ziua de 31.01.2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 18 din 21 februarie 2014, pentru ziua de 27 februarie 2014

Dispoziţie privind stabilirea primei delimitări a secţiilor de votare din oraşul Solca, judeţul Suceava şi localul în care funcţionează acestea, în vederea desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014, nr. 25 din 13 martie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 26 din 13 martie 2014, pentru ziua de luni 17 martie 2014

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca nr. 27 din 18 martie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 32 din 26 martie 2014, pentru data de 31 martie 2014

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca nr. 33 din 27 martie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 44 din 25 aprilie 2014, pentru data de 30 aprilie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 56 din 23 mai 2014, pentru data de 30 mai 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 77 din 25 iunie 2014, pentru data de 30 iunie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 93 din 25 iulie 2014, pentru data de 31 iulie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 112 din 19 august 2014, pentru data de 22 august 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 113 din 22 august 2014, pentru data de 29 august 2014

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare, nr. 128 din 09 septembrie 2014

Dispoziţie privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în oraşul Solca, pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014, nr. 147 din 24 septembrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 148 din 25 septembrie 2014, pentru data de 30 septembrie 2014

Dispoziţie privind stabilirea delimitării, numerotării şi localurile secţiilor de votare în care vor funcţiona acestea, pe raza oraşului Solca, în vederea desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, nr.152 din 2 octombrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 157 din 8 octombrie 2014

Dispoziţie privind virarea de credite nr. 164 din 23 octombrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 165 din 24 octombrie 2014, pentru data de 31 octombrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 184 din 21 noiembrie 2014, pentru data de 28 noiembrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 205 din 10 decembrie 2014, pentru data de 11 decembrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 217 dn 23 decembrie 2014, pentru data de 30 decembrie 2014

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 3 din 7 ianuarie 2015, pentru data de 8 ianuarie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 22 din 23 ianuarie 2015, pentru data de 30 ianuarie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 40 din 09 februarie 2015, pentru data de 12 februarie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 43 din 20 februarie 2015, pentru data de 23 februarie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 44 din 20 februarie 2015, pentru data de 27 februarie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 64 din 25 martie 2015, pentru data de 31 martie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 86 din 21.04.2015, pentru data de 27 aprilie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 91 din 04.05.2015, pentru data de 8 mai 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 103 din 18 mai 2015, pentru data de 22 mai 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 104 din 22 mai  2015, pentru data de 29 mai 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 117 din 12 iunie 2015, pentru data de 17 iunie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 123 din 24 iunie 2015, pentru data de 30 iunie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 136 din 20 iulie 2015, pentru data de 24 iulie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr.137 din 24 iulie 2015, pentru data de 31 iulie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 156 din 10 august 2015, pentru data de 14 august 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 162 din 24 august 2015, pentru data de 31 august 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 171 din 22 septembrie, pentru data de 30 septembrie

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 196 din 23 octombrie 2015, pentru data de 28 octombrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 197 din 23 octombrie 2015, pentru data de 30 octombrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 240 din 16 noiembrie 2015, pentru data de 20 noiembrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr.242 din 20 noiembrie 2015, pentru data de 27 noiembrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 258 din 4 decembrie 2015, pentru data de 10 decembrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 262 din 16 decembrie 2015, pentru data de 17 decembrie 2015

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015, nr. 271 din 28 decembrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 269 din 23 decembrie 2015, pentru data de 30 decembrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, pentru data de 5 ianuarie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, n. 3 din 6 ianuarie 2016, pentru data de 8 ianuarie 2016

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015, nr. 298 din 30 decembrie 2015

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr.27 din 22 ianuarie 2016, pentru data de 28 ianuarie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 43 din 22 februarie 2016, pentru data de 29 februarie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 62 din 18 martie 2016, pentru data de 23 martie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 64 din 25 martie 2016, pentru data de 31 martie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 84 din 19 aprilie 2016, pentru data de 25 aprilie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 100 din 25 mai 2016, pentru data de 27 mai 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr.101 din  25 mai 2016, pentru data de 31 mai 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 124 din 7 iulie 2016, pentru data de 11 iulie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 127 din 20 iulie 2016, pentru data de 27 iulie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 154 din 17 august 2016, pentru data de 22 august 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 158 din 25 august 2016, pentru data de 31 august 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 173/12.09.2016, pentru data de 16 septembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 178 din 21 septembrie 2016, pentru data de 23 septembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 179 din 23 septembrie 2016, pentru data de 30 septembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 194 din 13 octombrie 2016, pentru data de 14 octombrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 201 din 25 octombrie 2016, pentru data de 31 octombrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 217 din 23 noiembrie 2016, pentru data de 29 noiembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 231 din 5 decembrie 2016, pentru data de 7 decembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 234 din 15 decembrie 2016, pentru data de 16 decembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 238 din 23 decembrie 2016, pentru data de 27 decembrie 2016

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 237 din 22 decembrie 2016, pentru data de 29 decembrie 2016


 

 

Sedinte 2012-2016

 

Şedinţa ordinara a Consiliului local al oraşului Solca din 31 ianuarie 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din 3 februarie 2012

Şedinţa extraordinara a Consiliului local al oraşului Solca din 17 februarie 2012

Şedinţa ordinara a Consiliului local al oraşului Solca din 29 februarie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din 29 martie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 17 aprilie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 27 aprilie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 mai 2012

Şedinţa de constituire a Consiliuului local al oraşului Solca din 09 iulie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 16 iulie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 iulie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 10 august 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 17 august 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 23 august 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 august 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 24 septembrie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 8 octombrie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 decembrie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 14 ianuarie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 ianuarie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 februarie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 15 martie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 martie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 aprilie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 23 mai 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 mai 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 12 iunie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 iunie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 11 iulie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 24 iulie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 iulie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 8 august 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 19 august 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului local din 20 august 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 august 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 11 septembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 septembrie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 7 octombrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 octombrie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 22 noiembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 noiembrie 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului local din 11 decembrie 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului local din 23 decembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 decembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 ianuarie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 27 februarie 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 17 martie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 martie 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 24 aprilie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 aprilie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 mai 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 iunie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 iulie 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 22 august 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 29 august 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 septembrie 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 9 octombrie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 octombrie 2014

Şedinţa ordinară a Consilului local al oraşului Solca din data de 28 noiembrie 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 11 decembrie 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 decembrie 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 8 ianuarie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 ianuarie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 12 februarie 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 23 februarie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 27 februarie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 martie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din 27 aprilie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din 8 mai 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 22 mai 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 29 mai 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 17 iunie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 iunie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 24 iulie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 iulie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 14 august 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 august 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 septembrie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 28 octombrie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 octombrie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 20 noiembrie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 27 noiembrie 2015

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 10 decembrie 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 17 decembrie 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 decembrie 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 5 ianuarie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 8 ianuarie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din 28 ianuarie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 29 februarie 2016

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 23 martie 2016

Şedinţa ordinară a Cosiliului local al oraşului Solca din data de 31 martie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 25 aprilie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 27 mai 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 mai 2016

Şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Solca din data de 25 iunie 2016

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 11 iulie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 27 iulie 2016

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 22 august 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 august 2016

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 16 septembrie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 23 septembrie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 30 septembrie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 14 octombrie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 31 octombrie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data dec 29 noiembrie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 7 decembrie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 16 decembrie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 27 decembrie 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din data de 29 decembrie 2016


 

 

Hotarari

Arhiva Hotarari 2012

 


 

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2013 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii decembrie 2012

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 4 din 28 februarie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 5 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii ianuarie 2013

Hotărârea nr. 7 din 28 februarie 2013 pentru modificarea Anexei nr.1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2013 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 12 din 15 martie 2013 privind stabilirea pretului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 13 din 29 martie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii februarie 2013

Hotărârea nr. 14 din 29 martie 2013 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2012

Hotărârea nr. 15 din 29 martie 2013 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 16 din 29 martie 2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca

Hotărârea nr. 17 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1676 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E. Torouţiu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 18 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 2300 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 19 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 2410 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja, oraşul Solca

Hotărârea nr. 20 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 187 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

Hotărârea nr. 21 din 29 martie 2013 privind retragerea, în cazul unor beneficiari ai Legii nr. 15/2003 a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

Hotărârea nr. 22 din 29 martie 2013 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 23 din 29 martie 2013 pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi "Spitalul de Boli Cronice Solca" ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 24 din 30 aprilie 2013 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de păşune din domeniul privat al oraşului Solca şi modul de organizare a păşunatului

Hotărârea nr. 25 din 30 aprilie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACET SA Suceava

Hotărârea nr. 26 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii martie 2013

Hotărârea nr. 27 din 23 mai 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 28 din 31 mai 2013 privind desfiinţarea posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei oraşului Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 29 din 31 mai 2013 privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava" şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a "Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava", să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv  şi a Statutului AJAC Suceava.

Hotărârea nr. 30 din 31 mai 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii aprilie 2013

Hotărârea nr. 31 din 12 iunie 2013 privind stabilirea activităţilor care urmează a fi prestate de contravenienţii obligaţi la muncă în folosul comunităţii pe raza oraşului Solca

Hotărârea nr. 32 din 12 iunie 2013 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Apachiţei Elena din oraşul Solca, str. Avram Iancu, nr. 7A, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 33 din 12 iunie 2013 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nului Şulschi George din oraşul Solca, str. Avram Iancu, nr. 9, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 34 din 12 iunie 2013 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 35 din 28 iunie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii mai 2013

Hotărârea nr. 36 din 28 iunie 2013privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 37 din 28 iunie 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare şi modernizare str. Cloşca în oraşul Solca, judeţul Suceava" Hotărârea nr. 38 din 11 iulie 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca Hotărârea nr. 39 din 24 iulie 2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului "Reabilitare reţea canalizare şi staţie de epurare în oraşul Solca, judeţul Suceava" şi stabilirea străzilor ce fac obiectul investiţiei

Hotărârea nr. 40 din 24 iulie 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

 

Hotărârea nr. 41 din 31 iulie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1200 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Splaiul Independenţei, oraşul Solca

Hotărârea nr. 42 din 31 iulie 2013 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 43 din 8 august 2013 privind alocarea unor sume de la bugetul local al oraşului Solca pentru plata transportului unui grup de elevi şi însoţitori ai acestora de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, în tabăra Năvodari, perioada 9 - 15 august 2013

Hotărârea nr. 44 din 8 august 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 45 din din 8 august 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii iunie 2013

Hotărârea nr. 46 din 8 august 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 47 din 19 august 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 48 din 20 august 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 49 din 30 august 2013 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 50 din 11 septembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 51 din 30 septembrie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1098 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Primăverii

Hotărârea nr. 52 din 7 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 53 din 7 octombrie 2013 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 54 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii septembrie 2013

Hotărârea nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 56 din 22 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 57 din 29 noiembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii octombrie 2013

Hotărârea nr. 58 din 29 noiembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii noiembrie 2013

Hotărârea nr. 59 din 29 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 60 din 11 decembrie 2013 privind acordarea bursei de performanţă unor elevi de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 61 din 11 decembrie 2013 privind rectificaea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 62 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 63 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii decembrie 2013

Hotărârea nr. 64 din 30 decembrie 2013 privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJACS Suceava, şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a ,,Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

Hotărârea nr. 65 din 30 decembrie 2013 pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 66 din 30 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 67 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca în perioada 2013 – 2023

Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2014

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2014

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2014 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 4 din 27 februarie 2014 privind aprobarea deconării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii ianuarie 2014

Hotărârea nr. 5 din 27 februarie 2014 privind trecerea în domeniul public al oraşului Solca a imobilului "Şcoala cu clasele 0-IV din cadrul Liceului Tehnologic Tomşa Vodă Solca"

Hotărârea nr. 6 din 27 februarie 2014 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 7 din 27 februarie 2014 pivind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 8 din 17 martie 2014 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 9 din 17 martie 2014 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2014 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 10 din 31 martie 2014 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2013

Hotărârea nr. 11 din 31 martie 2014 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de păşune din domeniul privat al oraşului Solca

Hotărârea nr. 12 din 31 martie 2014 privind modificarea şi completarea Inventarului  bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 13 din 31 martie 2014 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556 m.p., proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E. Torouţiu

Hotărârea nr. 14 din 31 martie 2014 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca şi de pe domeniul public al oraşului Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 15 din 31 martie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii februarie 2014

Hotărârea nr.16 din 31 martie 2014 privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca,  judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013

Hotărârea nr. 17 din 31 martie 2014 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dipoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 18 din 31 martie 2014 privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 19 din 24 aprilie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2014

Hotărârea nr. 20 din 30 aprilie 2014 privind retragerea, în cazul unor beneficiari ai Legii nr. 15/2003 a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

Hotărârea nr. 21 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii martie 2014

Hotărârea nr. 22 din 30 mai 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii aprilie 2014

Hotărârea nr. 23 din 30 mai 2014 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 24 din 30 mai 2014 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca în vederea premierii unui elev de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pentru rezultate sportive deosebite

Hotărârea nr. 25 din 30 iunie 2014 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu stigare, a unui lot de teren în suprafaţă de 1560 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja

Hotărârea nr. 26 din 30 iunie 2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului C2, situat pe strada Republicii, nr.14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 27 din 30 iunie 2014 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 28 din 30 iunie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii mai 2014

Hotărârea nr. 29 din 30 iunie 2014 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 30 din 30 iunie 2014 privind aprobarea modalităţii de finanţare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

Hotărârea nr. 31 din 31 iulie 2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două apartamente din imobilul C2, situat pe strada Republicii, nr.14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Staţiei de Ambulanţă Solca

Hotărârea nr. 32 din 31 iulie 2014 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceaav, aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 33 din 31 iulie 2014 privind aprobarea participării oraşului Solca la Concursul "Floare de Bucovina", organizat între unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

Hotărârea nr. 34 din 31 iulie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Hotărârea nr. 35 din 31 iulie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii iunie 2014

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Hotărârea nr. 36 din 22 august 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014

Hotărârea nr. 37 din 29 august 2014 privind stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în domeniul bunei gospodăriri a oraşului, a faptelor ce constituie contravenţii în acest domeniu şi a sancţiunilor ce se aplică

Hotărârea nr. 38 din 30 septembrie 2014 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 39 din 30 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2014

Hotărârtea nr. 40 din 09 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2014

Hotărârea nr. 41 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr.42 din 31 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului al oraşului Solca pe anul 2014

Hotărârea nr. 43 din 31 octombrie 2014 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 44 din 31 octombrie 2014 privind trecerea unor suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Solca, din administrarea Centrului de Plasament "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Solca în administrarea Consiliului Local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 45 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii septembrie 2014

Hotărârea nr. 46 din 28 noiembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2014

Hotărârea nr.47 din 28 noiembrie 2014 privind acordarea bursei de performanţă unor elevi de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 48 din 28 noiembrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii octombrie 2014

Hotărârea nr. 49 din 11 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2014

Hotărârea nr. 50 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, înscris în CF nr. 32662 UAT Solca, situat în intravilan, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 51 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 52 din 30 decembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, şi modificat prin HCL nr. 16/31.03.2014

Hotărârea nr. 53 din 30 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 54 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza oraşului Solca

Hotărârea nr. 55 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta acdrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii noiembrie 2014

Hotărârea nr. 1 din 8 ianuarie 2015 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Hotărea nr. 2 din 30 ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca

Hotărârea nr. 3 din 30 ianuarie 2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.4 din 30 ianuarie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii decembrie 2014

Hotărârea nr. 5 din 12 februarie 2015 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2015

Hotărârea nr. 6 din 12 februarie 2015 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 7 din 12 februarie 2015 privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC Suceava

Hotărârea nr. 8 din 23 februarie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "CNI" SA., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare şi extindere aşezământ cultural din oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 9 din 27 februarie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii ianuarie 2015

Hotărârea nr. 10 din 31 martie 2015 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 11 din 31 martie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii februarie 2015

Hotărârea nr. 12 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 13 din 31 martie 2015 privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia "Reabilitare reţele de canalizare şi staţie de epurare, în oraşul Solca, judeţul Suceava", conform cerinţelor POS Mediu

Hotărârea nr. 14 din 31 martie 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nului Timinger Gheorghe din oraşul Solca, strada Cuza Vodă, nr. 17A, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 15 din 31 martie 2015 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 16 din 27 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 17 din 27 aprilie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii martie 2015

Hotărârea nr. 18 din 8 mai 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare reţele de canalizare şi Staţie de epurare, oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 19 din 8 mai 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţării menţionată în devizul general al proiectului "Reabilitare reţele de canalizare şi Staţie de epurare, oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 20 din 8 mai 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului "Reabilitare reţele de canalizare şi Staţie de epurare, oraş Solca, judeţul Suceava" a a terenului pentru construcţia/ extinderea/ reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

Hotărârea nr. 21 din 8 mai 2015 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru proiectul "Reabilitare reţele de canalizare şi Staţie de epurare, oraş Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr.22 din 22 mai 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava", a terenurilor necesare construirii platformelor de colectare a deşeurilor, pe raza oraşului Solca

Hotărârea nr. 23 din 22 mai 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2015

Hotărârea nr. 24 din 29 mai 2015 privind aprobarea încheierii contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014

Hotărârea nr. 25 din 29 mai 2015 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 26 din 29 mai 2015 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 27 din 29 mai 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii aprilie 2015

Hotărârea nr. 28 din 17 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare pe strada Tomşa Vodă în oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 29 din 17 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lucrări tehnico-edilitare în zona blocurilor din oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 30 din 17 iunie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea apă în oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 31 din 30 iunie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii mai 2015

Hotărârea nr. 32 din 30 iunie 2015 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 33 din 24 iulie 2015 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul oraşului Solca, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava" (AJAC Suceava)

Hotărârea nr. 34 din 31 iulie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 35 din 31 iulie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii iunie 2015

Hotărârea nr. 36 din 31 iulie 2015 pentru modificarea art. 5 din HCL Solca nr.32/30.06.2015 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 37 din 14 august 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 38 din 31 august 2015 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren, curţi-construcţii, în suprafaţă de 536 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

Hotărârea nr. 39 din 31 august 2015 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 412 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

Hotărârea nr. 40 din 31 august 2015 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Solca Parohiei Ortodoxe "Sfinţii Apostoli" Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 41 din 31 august 2015 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Solca Parohiei romano-catolice "Coborârea Duhului Sfânt" Soloneţu Nou, comuna Cacica, pentru Biserica romano-catolică "Sfântul Mihail" din oraşul Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 42 din 31 august 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr.43 din 30 septembrie 2015 privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 44 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2016

Hotărârea nr.45 din 28 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2015

Hotărârea nr.46 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea creşterii salariale de până la 12% pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, precum şi pentru salariaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

Hotărârea nr. 47 din 28 octombrie 2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate privată a oraşului Solca, în folosinţă gratuită către Judeţul Suceava, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava - Centrul de Plasament "Mihail şi Gavril" Solca

Hotărârea nr. 48 din 30 octombrie 2015 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Brînză Constantin, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca vacant al locului de consilier local

Hotărârea nr. 49 din 30 octombrie 2015 privind scoaterea la vânzare, prin încredinţare directă, d-nului Buliga Gheorghe a unui lot de teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 536 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

Hotărârea nr. 50 din 30 octombrie 2015 privind asumarea finalizării lucrărilor până la 31.12.2015 perioada de eligibilitate POS MEDIU

Hotărârea nr. 51 din 20 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015

Hotărârea nr. 52 din 20 noiembrie 2015 privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri

Hotărârea nr. 53 din 27 noiembrie 2015 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, al doamnei Ciobaniuc Maria Magdalena

Hotărârea nr. 54 din 27 noiembrie 2015 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 55 din 27 noiembrie 2015 privind procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 56 din 10 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 57 din 17 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 58 din 30 decembrie 2015 privind modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 59 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2016 - 2017

Hotărârea nr. 60 din 30 decembrie 2015 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 61 din 30 decembrie 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ghinghiloschi Nicolae din oraşul Solca, strada 22 Decembrie, nr.28, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 62 din 30 decembrie 2015 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 1 din 5 ianuarie  2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 2 din 8 ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al oraşului Solca pe anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 6 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2016 privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, a unor imobile din intravilanul oraşului Solca

Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2016 privind trecerea din domeniul privat al oraşului Solca în domeniul public al oraşului Solca, a unui număr de trei imobile, în suprafaţă totală de 778 mp

Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul fundamentată de Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, pentru aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior şi vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca

Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 12 din 29 februarie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 13 din 29 februarie 2016 pentru modificarea HCL Solca nr. 1/05.01.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 14 din 29 februarie 2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 15 din 29 februarie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Hotărârea nr. 16 din 23 martie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Hotărârea nr.17 din 23 martie 2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Hotărârea nr. 18 din 31 martie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 19 din 31 martie 2016 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 20 din 31 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Solca, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotărârea nr. 21 din 31 martie 2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă

Hotărârea nr. 22 din 31 martie 2016 privind aderarea oraşului Solca, judeţul Suceava, la Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Suceviţa-Putna" din judeţul Suceava

Hotărârea nr. 23 din 31 martie 2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 24 din 31 martie 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 25 din 31 martie 2016 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 26 din 25 aprilie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2016

Hotărârea nr. 27 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 28 din 25 aprilie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 29 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, oraş Solca

Hotărârea nr. 30 din 27 aprilie 2016 privind instrumentarea proiectului "Reabilitare reţele canalizare şi staţie de epurare oraş Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Domeniul sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

Hotărârea nr. 31 din 31 mai 2016 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp, teren arabil proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E. Torouţiu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 32 din 31 mai 2016 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 840 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victoriei, oraşul Solca

Hotărârea nr. 33 din 31 mai 2016 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 330 mp, teren curţi-construcţii, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Splaiul Independenţei, oraşul Solca

Hotărârea nr. 34 din 31 mai 2016 pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 35 din 31 mai 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 36 din 25 iunie 2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

Hotărârea nr. 37 din 25 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor

Hotărârea nr. 38 din 25 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local

Hotărârea nr. 39 din 25 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 40 din 25 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului oraşului Solca

Hotărârea nr. 41 din 25 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Hotărârea nr. 42 din 11 iulie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2016

Hotărârea nr. 43 din 11 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 44 din 11 iulie 2016 privind aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca

Hotărârea nr. 45 din 11 iulie 2016 pentru modificarea art..1 din HCL Solca nr. 14/29.02.2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 46 din 6 iulie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Hotărârea nr. 47 din 27 iulie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2016

Hotărârea nr. 48 din 27 iulie 2016 privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor utilaje aparţinând Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr.49 din 27 iulie 2016 privind retragerea, în cazul unui beneficiar al legii nr. 15/2003, a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

Hotărârea nr. 50 din 27 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava" (A.J.A.C Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului A.J.A.C. Suceava

Hotărârea nr. 51 din 27 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

Hotărârea nr. 52 din 27 iulie 2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013

Hotărârea nr. 53 din 27 iulie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Hotărârea nr. 54 din 22 august 2016 privind trecerea în domeniul public a suprafeţei de 480 mp, teren aferent imobilului "Clădire Şcoală incinta Progresul", aparţinând Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 55 din 22 august 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 56 din 31 august 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2016

Hotărârea nr. 57 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentantului din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca

Hotărârea nr. 58 din 31 august 2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare "Cămin pentru persoane vârstnice Solca"

Hotărârea nr. 59 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţurilor de referinţă al masei lemnoase pe picior, propusă de către Ocolul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc, care prestează servicii silvice pentru fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca

Hotărârea nr. 60 din 31 august 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 61 din 31 august 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Hotărârea nr. 62 din 16 septembrie 2016 privind instrumentarea Proiectului "Modernizare Liceu Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, corp C (Progresul), oraş Solca, judeţul Suceava", în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat

Hotărârea nr. 63 din 23 septembrie 2016 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în cadrul Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 64 din 30 septembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2016

Hotărârea nr. 65 din 30 septembrie 2016 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Ţehanciuc Teodora, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului de consilier local

Hotărârea nr. 66 din 30 septembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, al domnului MARULĂ PETRU-PAVEL

Hotărârea nr. 67 din 30 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Hotărârea nr. 68 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 69 din 14 octombrie 2016 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 70 din 31 octombrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2016

Hotărârea nr. 71 din 31 octombrie 2016 privind modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca

Hotărârea nr. 72 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava pentru anul 2017

Hotărârea nr. 73 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 74 din 31 octombrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 75 din 29 noiembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2016

Hotărârea nr. 76 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca

Hotărârea nr. 77 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 14/29.02.2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Hotărârea nr. 78 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia Ortodoxă "Sfinţii Apostoli" Solca

Hotărârea nr. 79 din 7 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 80 din 16 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 81 din 16 decembrie 2016 privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca, pentru organizarea evenimentului "Crăciun la Solca", de către Primăria oraşului Solca

Hotărârea nr. 82 din 27 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 83 din 29 decembrie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2017

Hotărârea nr. 84 din 29 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor lşocale pentru anul 2017, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 85 din 29 decembrie 2016 pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 34/31.05.2016 pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 86 din 29 decembrie 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.