PDF Print E-mail

 

Bugetul Local 2012-2013

 

Plati restante anul 2011

Indicatori anul 2011

Situaţia activelor şi datoriilor din administraţia locală, la data de 31.12.2011

Bilanţ, la data de 31.12.2011 - trim IV

Contul de execuţie buget venituri proprii + subvenţii - cheltuieli, la data de 31.12.2011

Contul de execuţie buget venituri, la data de 31.12.2011

Contul de execuţie - bugetul local - cheltuieli, la data de 31.12.2011 - trim IV

Contul de execuţie - bugetul local - venituri, la data de 31.12.2011 - trim IV

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04 - banci), la data de 31.12.2011 - trim IV

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03), la data de 31.12.2011 - trim IV

Plăţi restante la data de 31.12.2011, trim IV

Contul de execuţie patrimonial totalizator la data de 31.12.2011

HCL nr.8 din 03.02.2012 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Buget local total pentru anul 2012

Buget local 2012 - secţiunea dezvoltare

Buget local 2012 - secţiunea funcţionare

HCL nr. 16 privind rectificarea bugetului local, pe anul 2012

Buget local 2012 - rectificat in luna martie

HCL nr. 17 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2011

HCL nr. 24 din 17 aprilie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Centralizator buget local rectificat aprilie 2012

Indicatori aprilie 2012

Plăţi restante aprilie 2012

Dare de seamă trim.I 2012

HCL nr. 28 din 9 mai 2012 privind constituirea fondului de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Local al oraşului Solca, pentru anul 2012

Centralizator fond rezervă bugetară - 09.05.2012

HCL nr.29 din 9 mai 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Centralizator buget local rectificat - 09.05.2012

HCL nr. 34 din 31 mai 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Centralizator buget local rectificat - 31 mai 2012

Bugetul local rectificat 31 mai 2012 - secţinunea funcţionare

HCL nr. 50 din 16 iulie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

HCL nr. 57 din 23 august privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Buget local rectificat 23 august 2012

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare între trimestre , nr.245 din 4 septembrie 2012

Buget local rectificat septembrie 2012

HCL nr.60 din 24 septembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Indicatori trimestriali trim.III privind execuţia bugetului local al UAT

Plăţi restante - trim III 2012

Buget local rectificat 8 octombrie 2012

Buget local rectificat 23 octombrie 2012

HCL nr.73 din 31 octombrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Buget local rectificat 31 octombrie 2012

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 314 din 20 noiembrie 2012

Buget local rectificat 20 noiembrie 2012

Situatii financiare trim. III 2012

Bugetul local al oraşului Solca pentru anul 2012 al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii

HCL nr. 74 din 23 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Bugetul local rectificat 23 noiembrie 2012

HCL nr. 79 din 07 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

HCL nr. 81 din 20 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2012

Bugetul local rectificat decembrie 2012

Indicatori ianuarie 2013

Plaţi restante ianuarie 2013

Dare de seama pentru anul 2012

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 14 din 29 martie 2013 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2012

Hotărârea nr. 15 din 29 martie 2013 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local 2013 - total

Buget local 2013 - secţiunea funcţionare

Buget local 2013 - secţiunea dezvoltare

Dare de seama trimestrul I 2013

HCL nr. 27 din 23 mai 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat mai 2013

Dare de seama trimestrul II 2013

HCL nr. 44 din 08.08.2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat august 2013

HCL nr.50 din 11 septembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat septembrie 2013

HCL nr. 52 din 7 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 7 octombrie 2013

Dispoziţia nr. 205 din 10 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local

Buget local rectificat 10 octombrie 2013

Indicatori trimestrul III 2013

Plăţi restante trimestrul III 2013

Dare de seamă trimestrul III 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 211 din 24 octombrie 2013

Buget local rectificat 24 octombrie 2013

HCL nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 31 octombrie 2013

HCL nr. 56 din 22 noiembrie privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 22 noiembrie 2013

HCL nr. 59 din 29 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget rectificat 29 noiembrie 2013

Buget local rectificat 29 noiembrie 2013

Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii - noiembrie 2013

HCL nr. 61 din 11 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Buget local rectificat 11 decembrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 252 din 19 decembrie 2013

Buget local rectificat 19 decembrie 2013

HCL nr. 62 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Buget local rectificat 23 decembrie 2013

 


 

 

Dispozitii

Dispozitii 2012

 


Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 10 din 11 ianuarie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 15 din 25 ianuarie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 68 din 22 februarie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 75 din 12 martie 2013, pentru data de 15 martie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 78 din 22 martie, pentru data de 29 martie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 90 din 25 aprilie 2013, pentru data de 30 aprilie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 100 din 20 mai 2013, pentru data de 23 mai 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 105 din 24 mai 2013, pentru data de 31 mai 2013

Dispoziţie privind scăderea din gestiune a obiectelor de inventar propuse spre casare la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca, nr. 111 din 3 iunie 2013

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare între trimestre, nr. 112 din 7 iunie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 113 din 7 iunie 2013, pentru data de 12 iunie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 115 din 21 iunie 2013, pentru data de 28 iunie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 143 din 8 iulie 2013, pentru data de 11 iulie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 163 din 19 iulie 2013, pentru data de 24 iulie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 167 din 25 iulie 2013, pentru data de 31 iulie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 172 din 5 august 2013, pentru data de 8 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 178 din 14 august 2013, pentru data de 19 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 179 din 19 august 2013, pentru data de 20 august 2013

Dispoziţie privind stabilirea zilei de 24 august 2013 ca zi lucrătoare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, nr. 180 din 22 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 181 din 24 august 2013, pentru data de 30 august 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 187 din 6 septembrie, pentru data de 11 septembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 192 din 25 septembrie 2013, pentru data de 30 septembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 200 din 3 octombrie 2013, pentru data de 7 octombrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 205 din 10 octombrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 211 din 24 octombrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 212 din 25 octombrie 2013, pentru data de 31 octombrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 229 din 19 noiembrie 2013, pentru data de 22 noiembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 233 din 22 noiembrie 2013, pentru data de 29 noiembrie 2013

Dispoziţie privind aprobarea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure din oraşul Solca, pentru perioada noiembrie 2013 - martie 2014, nr. 242 din 27 noiembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 245 din 10.12.2013, pentru data de 11 decembrie 2013

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 252 din 19 decembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 253 din 22 decembrie 2013, pentru data de 23 decembrie 2013

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, nr. 257 din 24 decembrie 2013, pentru data de 30 decembrie 2013

 


 

 

Sedinte

 

Şedinţa ordinara a Consiliului local al oraşului Solca din 31 ianuarie 2012

Şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din 3 februarie 2012

Şedinţa extraordinara a Consiliului local al oraşului Solca din 17 februarie 2012

Şedinţa ordinara a Consiliului local al oraşului Solca din 29 februarie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Solca din 29 martie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 17 aprilie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 27 aprilie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 mai 2012

Şedinţa de constituire a Consiliuului local al oraşului Solca din 09 iulie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 16 iulie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 iulie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 10 august 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 17 august 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 23 august 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 august 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 24 septembrie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 8 octombrie 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 decembrie 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 14 ianuarie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 ianuarie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 februarie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 15 martie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 martie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 aprilie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 23 mai 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 mai 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 12 iunie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 iunie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 11 iulie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 24 iulie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 iulie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 8 august 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 19 august 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului local din 20 august 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 august 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 11 septembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 septembrie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 7 octombrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 31 octombrie 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului local din 22 noiembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 noiembrie 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului local din 11 decembrie 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului local din 23 decembrie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 decembrie 2013

 


 

 

Hotarari

Arhiva Hotarari 2012

 


 

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2013 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii decembrie 2012

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 4 din 28 februarie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 5 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii ianuarie 2013

Hotărârea nr. 7 din 28 februarie 2013 pentru modificarea Anexei nr.1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2013 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 12 din 15 martie 2013 privind stabilirea pretului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 13 din 29 martie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii februarie 2013

Hotărârea nr. 14 din 29 martie 2013 privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2012

Hotărârea nr. 15 din 29 martie 2013 privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 16 din 29 martie 2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca

 Hotărârea nr. 17 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1676 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E. Torouţiu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 18 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 2300 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul Solca

Hotărârea nr. 19 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 2410 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja, oraşul Solca

Hotărârea nr. 20 din 29 martie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 187 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca

Hotărârea nr. 21 din 29 martie 2013 privind retragerea, în cazul unor beneficiari ai Legii nr. 15/2003 a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit

Hotărârea nr. 22 din 29 martie 2013 privind aprobarea unor cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 23 din 29 martie 2013 pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi "Spitalul de Boli Cronice Solca" ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 24 din 30 aprilie 2013 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de păşune din domeniul privat al oraşului Solca şi modul de organizare a păşunatului

Hotărârea nr. 25 din 30 aprilie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACET SA Suceava

Hotărârea nr. 26 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii martie 2013

Hotărârea nr. 27 din 23 mai 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013

Hotărârea nr. 28 din 31 mai 2013 privind desfiinţarea posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei oraşului Solca, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 29 din 31 mai 2013 privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava" şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a "Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava", să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv  şi a Statutului AJAC Suceava.

Hotărârea nr. 30 din 31 mai 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii aprilie 2013

Hotărârea nr. 31 din 12 iunie 2013 privind stabilirea activităţilor care urmează a fi prestate de contravenienţii obligaţi la muncă în folosul comunităţii pe raza oraşului Solca

Hotărârea nr. 32 din 12 iunie 2013 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Apachiţei Elena din oraşul Solca, str. Avram Iancu, nr. 7A, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 33 din 12 iunie 2013 privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nului Şulschi George din oraşul Solca, str. Avram Iancu, nr. 9, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu

Hotărârea nr. 34 din 12 iunie 2013 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca

Hotărârea nr. 35 din 28 iunie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii mai 2013

Hotărârea nr. 36 din 28 iunie 2013privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 37 din 28 iunie 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare şi modernizare str. Cloşca în oraşul Solca, judeţul Suceava" Hotărârea nr. 38 din 11 iulie 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca Hotărârea nr. 39 din 24 iulie 2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului "Reabilitare reţea canalizare şi staţie de epurare în oraşul Solca, judeţul Suceava" şi stabilirea străzilor ce fac obiectul investiţiei

Hotărârea nr. 40 din 24 iulie 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

 

Hotărârea nr. 41 din 31 iulie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1200 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Splaiul Independenţei, oraşul Solca

Hotărârea nr. 42 din 31 iulie 2013 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 43 din 8 august 2013 privind alocarea unor sume de la bugetul local al oraşului Solca pentru plata transportului unui grup de elevi şi însoţitori ai acestora de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, în tabăra Năvodari, perioada 9 - 15 august 2013

Hotărârea nr. 44 din 8 august 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 45 din din 8 august 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii iunie 2013

Hotărârea nr. 46 din 8 august 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 47 din 19 august 2013 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind valorificarea, prin negociere directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 48 din 20 august 2013 privind stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Hotărârea nr. 49 din 30 august 2013 privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 50 din 11 septembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 51 din 30 septembrie 2013 privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1098 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Primăverii

Hotărârea nr. 52 din 7 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 53 din 7 octombrie 2013 privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 54 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii septembrie 2013

Hotărârea nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 56 din 22 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 57 din 29 noiembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii octombrie 2013

Hotărârea nr. 58 din 29 noiembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, aferente lunii noiembrie 2013

Hotărârea nr. 59 din 29 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 60 din 11 decembrie 2013 privind acordarea bursei de performanţă unor elevi de la Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca

Hotărârea nr. 61 din 11 decembrie 2013 privind rectificaea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 62 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013

Hotărârea nr. 63 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii decembrie 2013

Hotărârea nr. 64 din 30 decembrie 2013 privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJACS Suceava, şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a ,,Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

Hotărârea nr. 65 din 30 decembrie 2013 pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 66 din 30 decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în oraşul Solca

Hotărârea nr. 67 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca în perioada 2013 – 2023

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.