PDF Print E-mail

 

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică


1. Apetropaiei Maria - PNL

2. Bahan Gheorghe  - ALDE

3. Cotoară Petru - PSD

4. Covaliu Doina - PSD

5. Coturbaş Gheorghe - PNL

6. Ghinghiloschi Gheorghe - PSD

7. Marulă Petru-Pavel - PMP

8. Repciuc Elena - PNL

9. Repciuc Petru - PSD

10. Romaniuc Daniel-Florin - PSD

11. Ţăranu-Hofnăr Valeruţ - PNL


Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism


1.  Ghinghiloschi Gheorghe

2. Marulă Petru-Pavel

3. Repciuc Elena

4. Romaniuc Daniel-Florin

5. Ţăranu-Hofnăr Valeruţ


Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism


1. Apetroaiei Maria

2. Bahan Gheorghe

3. Cotoară Petru


Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii


1. Covaliu Doina

2. Coturbaş Gheorghe

3. Repciuc Petru

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.