PDF Print E-mail

 

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică


1. APETROAIEI MARIA – PNL

2. BAHAN GHEORGHE – ALDE

3. COTOARĂ PETRU – PSD

4. COTURBAŞ GHEORGHE – PNL

5. COVALIU DOINA – PSD

6. GHINGHILOSCHI GHEORGHE – PSD

7. MARULĂ PETRU PAVEL - PMP

8. REPCIUC ELENA – PNL

9. REPCIUC PETRU – PSD

10. ROMANIUC DANIEL-FLORIN – PSD

11. ŢĂRANU-HOFNĂR VALERUŢ – PNL

 


Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism


1. GHINGHILOSCHI GHEORGHE – PSD

2. REPCIUC ELENA – PNL

3. ROMANIUC DANIEL-FLORIN – PSD

4. ŢĂRANU-HOFNĂR VALERUŢ – PNL

5. MARULĂ PETRU-PAVEL – PMP


Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism


1. APETROAIEI MARIA – PNL

2. BAHAN GHEORGHE – ALDE

3. COTOARĂ PETRU – PSD


Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii


1. COTURBAŞ GHEORGHE – PNL

2. COVALIU DOINA – PSD

3. REPCIUC PETRU – PSD

 

Apetroaiei Maria - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Bahan Gheorghe - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Cotoară Petru - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Coturbaş Gheorghe - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Covaliu Doina - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Ghinghiloschi Gheorghe - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier locl al oraşului Solca, pentru anul 2017

Marulă Petru Pavel - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Repciuc Elena - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Repciuc Petru - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Romaniuc Daniel Florin - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Ţăranu-Hofnăr Valeruţ - Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, pentru anul 2017

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului Solca, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca - raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca - raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social-culturale, culte şi protecţie copii din cadrul Consiliului local  al oraşului Solca - raport privind activitatea desfăşurată în anul 2017

 


 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.