PDF Print E-mail

 

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică


1. Apetropaiei Maria - PNL  - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

2. Bahan Gheorghe  - ALDE - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

3. Cotoară Petru - PSD  - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

4. Covaliu Doina - PSD - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

5. Coturbaş Gheorghe - PNL- Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

6. Ghinghiloschi Gheorghe - PSD - Raport privind activitatea desfăşurată în 2018

7. Marulă Petru-Pavel - PMP - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

8. Repciuc Elena - PNL - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

9. Repciuc Petru - PSD - Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

10. Romaniuc Daniel-Florin - PSD - Raport privind activ. desfăşurată în 2018

11. Ţăranu-Hofnăr Valeruţ - PNL - Raport privind activ. desfăşurată în 2018


Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism


1.  Ghinghiloschi Gheorghe

2. Marulă Petru-Pavel

3. Repciuc Elena

4. Romaniuc Daniel-Florin

5. Ţăranu-Hofnăr Valeruţ


- Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism


1. Apetroaiei Maria

2. Bahan Gheorghe

3. Cotoară Petru


- Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii


1.  Covaliu Doina

2. Coturbaş Gheorghe

3. Repciuc Petru

 

- Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018


 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.