Responsabil Legea 544/2001 şi Legea 52/2003

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND COMUNICAREA DIN OFICIU A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC ÎN FORMAT STANDARDIZAT ŞI DESCHIS ŞI ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE

Responsabili de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2011 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

Angelica Bahan – secretar al oraşului Solca; telefon: 0230477215, 0730118372, fax: 0230477253, e-mail: primarie@solca.ro, solca@prefecturasuceava.ro

Gabriela Colţun – consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca; telefon: 0230477215, 0730118373, fax: 0230477253, e-mail: primarie@solca.ro, solca@prefecturasuceava.ro

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001, ÎN ANUL 2019

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ, PENTRU ANUL 2018

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ, PENTRU ANUL 2019

FORMULAR CERERE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

FORMULAR RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 1

FORMULAR RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2