Dispozitii 2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr.7 din 25.01.2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr. 18 din 02.02.2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr.23 din 14.02.2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr. 28 din 23.02.2012

Dispoziţie privind înfiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al oraşului Solca nr. 33 din 01 martie 2012

Dispoziţie privind desemnarea persoanei cu informarea şi consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul oraşului Solca nr. 87 din 21 martie 2012

Dispoziţie de convocare a Consiliului local nr. 89 din 23.03.2012

Dispoziţie privind delimitarea, numerotarea şi stabilirea localurilor secţiilor de votare, ce vor funcţiona în Circumscripţia Electorală nr. 15 Solca, judeţul Suceava, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012 nr. 94 din 29 martie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 103 din 20 aprilie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 115 din 5 mai 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 140 din 25 mai 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local al oraşului Solca nr. 164 din 12 iulie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 171 din 25 iulie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 184 din 7 august 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 187 din 14 august 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 189 din 20 august 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 193 din 24 august 2012

Dispoziţie privind virarea de credite bugetare între trimestre, nr. 245 din 4 septembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 257 din 20 septembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 261 din 21 septembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 276 din 4 octombrie 2012

Dispoziţie privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în oraşul Solca, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 nr. 288 din 22 octombrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr.292 din 26 octombrie 2012

Dispoziţie privind rectificarea bugetului local, nr. 314 din 20 noiembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca nr. 315 din 20 noiembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 322 din 23 noiembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 332 din 4 decembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 337 din 17 decembrie 2012

Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava nr. 340 din 21 decembrie 2012