CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SOLCA

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică

 1. Ciuc Alexandru-Liviu – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 2. Cotoară Petru – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 3. Coturbaș Gheorghe – PNL  – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 4. Covaliu Doina – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 5. Ghinghiloschi Gheorghe – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 6. Malinescu Maria – ALIANȚA USR-PLUS – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 7. Repciuc Petru – PSDRaport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 8. Romaniuc Daniel-Florin – PSDRaport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 9. Straton Lăcrămioara – PRO ROMÂNIARaport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 10. Flutur Mihaela Maria – ALIANȚA USR-PLUS – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 11. Țehanciuc Radu-Constantin – PSD Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism

 1. Ghinghiloschi Gheorghe
 2. Straton Lăcrămioara
 3. Flutur Mihaela Maria
 4. Cotoară Petru
 5. Romaniuc Daniel-Florin

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism

 1. Țehanciuc Radu-Constantin
 2. Malinescu Maria
 3. Ciuc Alexandru-Liviu

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii

 1. Covaliu Doina
 2. Coturbaş Gheorghe
 3. Repciuc Petru