CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SOLCA

Încheierea nr. 1809 din 16 octombrie 2020, pronunţată de către Judecătoria Rădăuţi, în dosar nr. 5048/285/2020 prin care au fost invalidate / validate mandatele de consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Solca, în urma alegerilor locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020

Proces verbal al şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, din data de 26 octombrie 2020, înregistrat sub nr. 5725/26.10.2020

Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 793 din 27 octombrie 2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică

 1. Alexandru-Liviu CIUC – Partidul Social DemocratPSDRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 2. Petru COTOARĂ  – Partidul Social DemocratPSD Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 3. Gheorghe COTURBAŞ – Partidul Naţional Liberal – PNLRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 4. Doina COVALIU – Partidul Social DemocratPSDRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 5. Gheorghe GHINGHILOSCHI – Partidul Social DemocratPSDRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 6. Maria MALINESCU – Alianţa USR-PLUSRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 7. Petru REPCIUC Partidul Social DemocratPSDRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 8. Daniel-Florin ROMANIUC – Partidul Social DemocratPSDRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 9. Lăcrămioara STRATON – Partidul PRO ROMÂNIARaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 10. Andrei-Iulian ŞULSCHI – Alianţa USR-PLUSRaport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020
 11. Radu-Constantin ŢEHANCIUC – Partidul Social DemocratPSD Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al orașului Solca, în anul 2020

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism

1. Daniel-Florin ROMANIUC  – Partidul Social Democrat  – comisie de bază

2. Gheorghe GHINGHILOSCHI  – Partidul Social Democrat  – comisie de bază

3. Petru COTOARĂ  – Partidul Social Democrat  – comisie de bază

4. Lăcrămioara STRATON – Partidul PRO România  – comisie de bază

5. Andrei-Iulian ŞULSCHI  – Alianţa USR-PLUS – comisie de bază


Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism

1. Radu-Constantin ŢEHANCIUC – Partidul Social Democrat  – comisie de bază

2. Maria MALINESCU – Alianţa USR-PLUS – comisie de bază

3. Alexandu-Liviu CIUC – Partidul Social Democrat  – comisie de bază

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii

1. Doina COVALIU – Partidul Social Democrat – comisie de bază

2. Petru REPCIUC  – Partidul Social Democrat – comisie de bază

3. Gheorghe COTURBAŞ – Partidul Naţional Liberal – comisie de bază