CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SOLCA

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică

 1. Ciuc Alexandru-Liviu – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 2. Cotoară Petru – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 3. Coturbaș Gheorghe – PNL  – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 4. Covaliu Doina – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 5. Ghinghiloschi Gheorghe – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 6. Malinescu Maria – ALIANȚA USR-PLUS – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 7. Repciuc Petru – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 8. Romaniuc Daniel-Florin – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 9. Straton Lăcrămioara – PRO ROMÂNIA – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 10. Șindilariu Adriana – ALIANȚA USR-PLUS – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021
 11. Țehanciuc Radu-Constantin – PSD – Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism

 1. Ghinghiloschi Gheorghe
 2. Straton Lăcrămioara
 3. Șindilariu Adriana
 4. Cotoară Petru
 5. Romaniuc Daniel-Florin
 • Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism

 1. Țehanciuc Radu-Constantin
 2. Malinescu Maria
 3. Ciuc Alexandru-Liviu
 • Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii

 1. Covaliu Doina
 2. Coturbaş Gheorghe
 3. Repciuc Petru
 • Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021