CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SOLCA

Componenţa Consiliului local al oraşului Solca şi apartenenţa politică

 1. Apetroaiei Maria – PNL – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 2. Bahan Gheorghe  – ALDE – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 3. Cotoară Petru – PSD  – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 4. Covaliu Doina – PSD – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 5. Coturbaş Gheorghe – PNL- Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 6. Ghinghiloschi Gheorghe – PSD – Raport privind activitatea desfăşurată în 2019
 7. Marulă Petru-Pavel – PMP – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 8. Repciuc Elena – PNL – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 9. Repciuc Petru – PSD – Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2019
 10. Romaniuc Daniel-Florin – PSD – Raport privind activ. desfăşurată în 2019
 11. Ţăranu-Hofnăr Valeruţ – PNL Raport privind activ. desfăşurată în 2019

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Solca

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediuluişi turism

 1. Ghinghiloschi Gheorghe
 2. Marulă Petru-Pavel
 3. Repciuc Elena
 4. Romaniuc Daniel-Florin
 5. Ţăranu-Hofnăr Valeruţ


Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajareateritoriului şi urbanism

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018

Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii

 1. Covaliu Doina
 2. Coturbaş Gheorghe
 3. Repciuc Petru

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018