Arhiva documente 2011

Anexa 1 Bilantul anului 2010

Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial

Aneza 12 Cont de executie venituri

Anexa 30 Plati restante

Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor

HCL aprobare buget local

Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2011

Buget general consolidat

Buget local sectiunea dezvoltare

Buget local sectiunea functionare

Buget local total

Cont de executie cheltuieli

Fluxuri trezorerie 3

Fluxuri trezorerie 4

Program investitii 2011

HCL nr. 10 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011

BUGET RECTIFICAT SECTIUNEA DEZVOLTARE

BUGET RECTIFICAT SECÞIUNEA FURNIZARE

BUGET RECTIFICAT TOTAL

HCL Rectificare Buget local

SECTIUNI

Buget rectificare Centralizat

Proiect rectificare buget 2011

Indicatori TRimestrul II

HCL Rectificare buget 2011

Buget 2011 rectificat

HCL RECTIFICARE BUGET AUGUST

ANEXA HCL rectificare buget august

RECTIFICARE BUGET AUGUST

BUGET RECTIFICAT AUTOFINANTATE AUGUST

HCL rectificare buget octombrie 2011

Buget rectificat octombrie

HCL rectificare buget 31 octombrie 2011

Buget local rectificat 1 noiembrie 2011

Buget activ. fin. din venituri proprii si subventii 1 nov.

Cont executie buget local cheltuieli trim.III

Cont executie buget local venituri trim.III

Cont executie autofinantate

Cont executie trim III.

Cont rezultat patrimonial trim.III

Bilant 30.09.2011

Fluxuri 03 30.09.2011

Fluxuri 04 30.09.2011

Plati restante trim III

Indicatori Solca

Solca plati restante

Active si datorii trim III

HCL rectificare buget noiembrie 2011

Buget rectificat noiembrie 2011

Subregistrul datoriei publice locale

HCL rectificare buget decembrie 2011

Bugetul local_decembrie 2011

Buget activiati finantate din venituri proprii si subventii decembrie 2011

Investitii