Alte informatii

CERTIFICATE DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN ANUL 2018

CERTIFICATE DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN ANUL 2019

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                ORAŞUL SOLCA, titular al proiectului „Construire – reabilitare strada Splaiul Independenţei din oraşul Solca, judeţul Suceava”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire – reabilitare strada Splaiul Independenţei din oraşul Solca, judeţul Suceava”, propus a fi amplasat în judeţul Suceava, oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei.

                1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din strada Bistriţei, nr. 1A în zilele de luni – joi, între orele 8 – 15, vineri între orele 8 – 13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunt promovare in functia publica de consilier achizitii.

Anunt privind stabilirea salariilor de baza pentru funclionarii publici incepand cu data de 01 ianuarie 2020

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava