PDF Print E-mail

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ORAŞULUI SOLCA PENTRU PERIOADA 2013 - 2023

Proiect de Dispoziţie din 31 decembrie 2015 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 28 ianuarie 2016

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2016

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, a unor imobile din intravilanul oraşului Solca

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului Solca în domeniul public al oraşului Solca, a unui număr de trei imobile, în suprafaţă totală de 778 mp

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul fundamentată de Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, pentru aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior şi vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Proiect de Dispoziţie din 29 ianuarie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca pentru data de 29 februarie 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contrubuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare în oraşul Solca, judeţul Suceava 2016

Proiect de dispoziţie din 29 februarie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca, pentru data de 31 martie 2016

Proiect de dispoziţie din 29 martie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca, pentru data de 25 aprilie 2016

Proiect de dispoziţie din 28 aprilie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca, pentru data de 31 mai 2016

Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I. E. Torouţiu, oraşul Solca

Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 840 mp teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victoriei, oraşul Solca

Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 330 mp teren curţi-construcţii, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Splaiul Independenţei, oraşul Solca

Proiect de hotărâre pentru stabilirea consumului de carburant, pentru mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016

Proiect de dispoziţie din data de 28 iunie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca, pentru data de 27 iulie 2016

Proiect de hotărâre din data de 27 iunie 2016 privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor utilaje aparţinând Primăriei oraşului Solca

Proiect de hotărâre din data de 28 iunie 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de dispoziţie din data de 29 iulie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al oraşului Solca, pentru data de 31 august 2016

Proiect de dispoziţie din data de 31 august 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 30 septembrie 2016

Proiect de hotărâre din data de 30 august 2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2016

Proiect de dispoziţie din data de 30 septembrie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 31 octombrie 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017

Proiect de dispoziţie din data de 31 octombrie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 29 noiembrie 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia Ortodoxă "Sfinţii Apostoli" Solca

Proiect de dispoziţie din data de 29 noiembrie 2016 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 29 decembrie 2016

Proiect de dispoziţie din data de 28 februarie 2017 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 31 martie 2017

Proiect de dispoziţie din data de 31 martie 2017 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 28 aprilie 2017

Proiect de dispoziţie din data de 31 iulie 2017 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 30 august 2017

Proiect de dispoziţie din data de 31 august privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, pentru data de 27 septembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.