PDF Print E-mail

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI SOLCA PENTRU PERIOADA 2013 - 2023

Proiect de Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, din data de 28 decembrie 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2019 - 2020, din data de 28 decembrie 2018

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 01 ianuarie 2019, din data de 28 decembrie 2018

Proiect de Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 28 februarie 2019, din data de 31 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2019, din data de 25 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, conform OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava", finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc", Domeniul: "Poduri, podeţe sau punţi pietonale", din data de 31 ianuarie 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, din data de 17 ianuarie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 29 martie 2019, din data de 28 februarie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 25 aprilie 2019, din 25 martie 2019

Proiect de dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru data de 30 mai 2019, din 25 aprilie 2019

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei în procent de 4,6 %, din data de 25 martie 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezbilitate "Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, judeţul Suceava"

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi astatului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solcaşi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare

 

 

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.